Blattmann, Aud

Blattmann, Aud (1937-2023)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 85 dager

Gå til bildegalleri

Blattmann, Aud har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 26.09.1937 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 05.06.2023
 • Datter av formann Anker Gunstein Hansen (1913-1984) og husmor Edith Kittelsen (1912-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 18.01.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Sekretær, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 21.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 23.01.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 08.02.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1954
 • Handelsskole 1955
 • Kurs i saksbehandling, adm. og ledelse 1975-1976
 • Kurs ved Agder Distriktshøgskole i organisasjonsutvikling og personalpolitikk 1976-1977

Yrke

 • Kontormedarbeider Falconbridge Nikkelverk, Kristiansand 1954-1955
 • Arbeidet ved bank- og advokatkontor USA 1955-1958
 • Kontormedarbeider Falconbridge Nikkelverk, Kristiansand 1958-1963
 • Ansatt i Kristiansand kommune 1967-1985
 • Sekretær Teknisk etat, ingeniørvesenet 1981-1985 (permisjon fra 1985)

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1983-1985

Offentlige verv

 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Agder 1984-1985
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Vest-Agder 1984-1988
 • Medlem Agder Distriktshøgskoles deltidsstudieutvalg 1984-1988

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Vest-Agder DNA 1978-1979
 • Nestleder Vest-Agder DNA 1982-1986
 • Nestleder Kvinneutvalg Vest-Agder DNA 1985-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse tillitsverv Lokal- og distriktsplan innen Norsk Kommuneforbund 1975-1985
 • Sekretær Avdeling 159 av NKF 1976-1981
 • Hovedtillitsmann NKF i Kristiansand 1977-1981
 • Leder Landsrådet for merkantile tjenestemenn 1981-1985
 • Leder Avdeling 159 av NKF 1981-1985
 • Varamedlem Norske Kommuners Sentralforbunds lønnsutvalg 1984-1985