Gustad, Aud

Gustad, Aud (1917-2000)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
2 år, 121 dager

Gå til bildegalleri

Gustad, Aud har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.05.1917 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 30.04.2000
 • Datter av karosserimaker Jens Valdemar Lund Olsen (1894-1970) og renholder Jenny Oline Emilie Hansen (1896-1966)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, SVf. (01.10.1973 - 27.08.1975)
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, SVf. (27.08.1975 - 30.09.1977)

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 27.08.1975 etter Kai Øverlands død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sosialkomiteen, 09.10.1975 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1937
 • Ex.phil. 1968

Yrke

 • Journalist Ny Tid, Trondheim 1937-1938
 • Ansatt lokaltelefonen i Trondheim 1938-1944
 • Journalist Ny Tid, Trondheim 1945
 • Ansatt resepsjon/kontor Phoenix Hotell, Trondheim 1951-1955
 • Bokholder Bladcentralen Trondheim 1955-1969
 • Kontorassistent Sosialskolen Trondheim 1969-1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim Bystyre 1971-1975
 • Medlem Trondheim Bystyre 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Trondheim 1972-1977
 • Varamedlem Postrådet 1974-1977
 • Varamedlem Styret for Postverket 1977-1981

Tillitsverv i partier

 • Pionerleder NKPs barneorganisasjon 1930-1935
 • Tillitsverv NKU 1935-1939
 • Medlem NKPs kvinneutvalg 1945-1945
 • Medlem Hovedstyret Sosialistisk Venstreparti 1979-1981
 • Medlem SVs sosialpolitiske utvalg 1979-1983
 • Varamedlem Hovedstyret Sosialistisk Venstreparti 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitskvinne Handel og kontor Bladcentralen 1961-1969
 • Formann Trondheim Demokratiske kvinnelag avdeling av Norsk Kvinneforbund 1969-1970
 • Fylkessekretær Trøndelag avdelingen av Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke 1970-1975
 • Sosialpolitisk sekretær Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke 1977-1984
 • Medlem Styret for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Oslo 1984-1991