Haukland, Aud Solfrid

Haukland, Aud Solfrid (1936-1995)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 54 dager

Gå til bildegalleri

Haukland, Aud Solfrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter