Herning, Audun Kolsrud

Herning, Audun Kolsrud (1981-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2017-2021

Gå til bildegalleri