Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Werp, Anders B.

Werp, Anders B. (1961-)

Parti:
Høyre
Vararepresentant for
Buskerud 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.12.1961 i Øvre Eiker, Buskerud
 • Sønn av gårdbruker Bjørn Andreas Bjørnsen Werp (1935-) og husmor/sekretær Gjyri Braathen (1936-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1997 - 2001, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 2013 - 2017, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 2017 - 2021, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Justiskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Første nestleder, Justiskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.06.2011

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 20.10.2017 - 08.03.2020

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Skotselv og Hokksund 1968-1977
 • Grunnkurs skogbruk, Kongsberg 1977-1979
 • Bjørkelangen vgs. 1979-1980
 • Skogbrukerkurs, Osen 1980-1981
 • Skogskole, skogtekniker, Steinkjer 1983-1985
 • Bedriftsøkonom, Bedriftsøk. institutt 1985-1986
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2009

Yrke

 • Gårdarbeid
 • Drammensdistriktets Skogeierforening 1987-1988
 • Norges Skogeierforbund 1989-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øvre Eiker kommunestyre 1995-1999, ordfører 1999-2003, 2003-2007, 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Buskerud 1995-1999, medlem 1999-2003, 2003-2007

Offentlige verv

 • Leder Styret for Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS, Drammensregionen 2007-2009
 • Medlem Rådet for Drammensregionen til 2009
 • Medlem Styret for Kongsbergregionen til 2009
 • Medlem Styringsgruppen for Vestregionen til 2009

Tillitsverv i partier

 • EU-ansvarlig Styret for Øvre Eiker Høyre 1993-1994, leder 1994-1998
 • Medlem Høyres sentralstyre 1998-2008
 • Leder Styret for Buskerud Høyre 1998-2008, medlem fra 2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedkomiteen for skiflyvning-VM i Vikersund 2012 fra 2010