Wisløff Nilssen, Åse

Wisløff Nilssen, Åse (1945-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.07.1945 i Vinger, Hedmark
 • Datter av skogsarbeider/småbruker Johan Østby (1901-1978) og husmor/småbruker Anna Sofie Knudsen (1908-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hedmark, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 8 for Hedmark, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Forsvarskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 15.10.2003 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skinnarbøl folkeskole, Vinger 1952-1959
 • Realskole, Kongsvinger 1959-1963
 • Glåmdal husmorskole, Kongsvinger 1963
 • Betanien sykepleierskole, Oslo 1964-1965
 • Hedmark fylkes sykepleierskole, Elverum 1966-1968
 • Laboratorieutdanning, Kongsvinger sykehus 1969-1970
 • Student ved Høgskolen i Hedmark fra 2005 (deltid)

Yrke

 • Sykepleier, Fylkessykehuset i Kongsvinger 1968-1971
 • Sykepleier ved Menighetssøsterhjemmet, Oslo 1974-1975
 • Sykepleier ved Regionsykehuset i Tromsø 1975-1976
 • Sykepleier og sekretær hos hudlege Jørgen Wisløff Nilssen 1978-1984
 • Sykepleier ved Sentralsjukehuset i Rogaland 1982-1984
 • Sykepleier i Hjemmesykepleien, Kongsvinger kommune 1984-1986
 • Sykepleier ved Hov alders- og sykehjem, Kongsvinger 1986-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • FN-veteranenes hederstegn i sølv med diplom - for stor innsats for freds- og veteranarbeid 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Kongsvinger Kommunestyre 1987-1991
 • Medlem Kongsvinger Formannskap 1991-1995
 • Varamedlem Kongsvinger Formannskap 2007-2011

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for kultur og fritid, Hedmark 1987-1991
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Kongsvinger 1987-1991
 • Medlem Festspillene i Elverum 1988-1991
 • Medlem Turnéorganisasjon Hedmark 1988-1991
 • Leder Oppvekstutvalget, Kongsvinger 1988-1989
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Kongsvinger 1991-1995
 • Leder Styringsgruppa for Frisk Fokus helsesenter, Kongsvinger 1993-1995
 • Leder Fylkesrådet for funksjonshemmede 1995-1997
 • Medlem Funksjonshemmedes råd, Kongsvinger 1995-1997
 • Medlem Hovedutvalget for utdanning, Hedmark 1995-1997
 • Medlem Styret for Glåmdal Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste 1995-1997 (fylkestingets representant)
 • Medlem Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 1997-2004
 • Medlem Forsvarspolitisk utvalg 2006-2007
 • Medlem Funksjonshemmedes råd, Kongsvinger 2006-2007
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 2006-2013
 • Varamedlem Oppvekstkomiteen, Kongsvinger fra 2007
 • Medlem Helse- og omsorgskomiteen, Kongsvinger fra 2007
 • Leder Funksjonshemmedes råd, Kongsvinger fra 2008
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2009-2013
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 2014-2017

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kongsvinger KrF 1985-1989
 • Medlem Styret for Hedmark KrF 1986-1988
 • 2. nestleder Hedmark KrF 1988-1990
 • Medlem KrFs landsstyre 1990-1991
 • Fylkessekretær Hedmark KrF 1991-1997
 • Medlem Styret for Hedmark KrF 1997-2005
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners Sentralstyre 1998-2002
 • Medlem Styret for KrFs studieforbund 1999-2003
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners Programkomite 1999-2000
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners Valgkomite 2002-2004
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis landsstyre 2003-2005
 • Medlem Valgkomiteen i KrF 2003-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Lokallagstyre Norsk Dysleksiforbund i Tromsø, Stavanger, Kongsvinger 1981-1992
 • Medlem Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Tromsø, Stavanger, Kongsvinger 1982-1991
 • Medlem Norsk Bonde- og småbrukarlag 1984-1997
 • Nestleder De Eldres Boligspareklubb (DES-klubben) 1984-1986
 • Tillitsvalgt Sykepleierforbundet 1985-1986
 • Medlem Landsstyret i Norsk Dysleksiforbund 1992-1996
 • Forbundsleder Norsk Dysleksiforbund 1996-2002
 • Medlem Representantskapet i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 1996-2002
 • Medlem Arbeidsutvalget i Sentralt Brukerforum 2000-2002
 • Medlem Rådet i Nasjonalforeningen Demensforbundet fra 2007
 • Medlem Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) fra 2009

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Kvinneuniversitetet i Løten 2002-2006