Aadland, Birger

Aadland, Birger (1918-1975)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1965-1969

Gå til bildegalleri

Aadland, Birger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter