Gjerde, Bjartmar

Gjerde, Bjartmar (1931-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969

Gå til bildegalleri

Gjerde, Bjartmar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.11.1931 i Sande, Møre og Romsdal
 • Død 28.11.2009
 • Sønn av småbruker Hjalmar Gjerde (1902-1979) og hjemmeværende Astrid Øvrelid (1907-1993)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Oslo, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976
  Statsråd, Industridepartementet, 15.01.1976 - 11.01.1978
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 11.01.1978 - 03.10.1980

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1950
 • Studieopphold ved Harvard University 1964

Yrke

 • Journalist Sunnmøre Arbeideravis 1948-1953
 • Redaktør Fritt Slag 1953-1958
 • Kringkastingssjef (NRK) 1981-1989
 • Arbeidsdirektør 1989-1995
 • Rådgiver i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1995-1997

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Statens ungdomsråd 1958-1961
 • Medlem Kringkastingsrådet 1963-1974
 • Medlem Norsk kulturråd 1965-1985
 • Medlem Voksenopplæringsrådet 1966-1971
 • Medlem Totalforsvarets sambandsnemnd 1981-1989 (ved saker som berører NRK)
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1981-1989
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1989-1992

Tillitsverv i partier

 • Formann AUF 1958-1961
 • Sekretær Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1961-1962
 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1962-1972
 • Formann Oslo Arbeiderparti 1969-1972
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1972-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sjefssekretær Arbeidernes Opplysningsforbund 1963-1981

Litteratur

 • Onarheim, Onar og Bjartmar Gjerde: "Industrien og Nordsjøen.", i Industriforum, Oslo 1976
 • Lindboe, Rudolf og Bjartmar Gjerde: "Industriutvikling og energitilgang - muligheter og konsekvenser.", i Industriforum, Oslo 1979