Brørby, Berit

Brørby, Berit (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2005-2009
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.12.1950 i Oslo, Oslo
 • Datter av snekker Kjell Brørby (1929-1997) og inkassosekretær Guro Lund (1927-2013)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Oppland, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Sekretær, Odelstinget, 13.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Sekretær, Odelstinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

  2001-2005

  Visepresident, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  President, Odelstinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 16.12.1996 - 30.09.1997
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder, Kommunalkomiteen, 28.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.03.2000 - 28.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder, Arbeidsgruppe for å vurdere stortingsrepresentantenes godtgjørelsesordninger, 25.01.1996 - 04.06.1996

  1997-2001

  Leder, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
  Leder, Utvalg for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, 09.01.2003 - 05.06.2003

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1993-97

  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 31.12.1997
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.1998 - 30.03.2000
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 31.12.2001
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2002 - 30.09.2002
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 31.12.2003
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 31.12.2005
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2006 - 31.12.2007
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 25.10.1996
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 25.10.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1997 - 17.10.1997
  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2003 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1968
 • Div. kurs sekretærskole, EDB programmering, personaladm., EDB tekstbehandling 1974-1978
 • Handelsskole 1980

Yrke

 • Butikkekspeditør 1970-1971
 • Kontorsekretær Norema A/S 1976-1980
 • Personalsekretær og personlig sekretær for divisjonsdirektøren i Norema A/S 1980-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Jevnaker Kommunestyre 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1983-1987

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Jevnaker 1976-1978
 • Medlem Skolestyret, Jevnaker 1978-1979
 • Medlem Helserådet, Jevnaker 1980-1983
 • Sekretær Budsjettutvalget, Oppland 1980-1983
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Oppland 1982-1983
 • Formann Teknisk hovedstyre 1984-1988
 • Formann Stønadsutvalget 1984-1986
 • Formann Ressurs- og næringsstyret 1984-1986
 • Formann Distriktsprogramrådet for NRK Oppland 1984-1987
 • Nestformann Nærings- og sysselsettingsstyret, Oppland 1984-1986
 • Medlem Reiselivsrådet 1984-1987
 • Medlem Styret for Lågenplan, Oppland 1984-1987
 • Medlem Styret for Hadeland Energiverk 1984-1987
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Oppland 1984-1986
 • Medlem Finansutvalget 1984-1986
 • Nestformann Valgnemnda 1984-1986
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurransevridning 1992-1995
 • President Nordisk råd 1998
 • Medlem Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget fra 2001
 • Leder Riksvalgstyret 2009-2013
 • Medlem Styret for domstoladministrasjonen fra 2009
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Jevnaker A 1978-1980, 1984-1985
 • Medlem Representantskapet i Jevnaker A 1979-1986
 • Kasserer Jevnaker A 1981-1983
 • Medlem Samarbeidsutvalg Arbeiderpartiene på Hadeland 1982-1986
 • Medlem Oppland DNAs næringspolitiske utvalg 1984-1986
 • Nestformann og sekretær Oppland DNAs fylkestingsgruppe 1984-1987
 • 1. varamedlem Styret i Jevnaker A 1985-1986
 • Leder Jevnaker A 2001-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Jevnaker AOF 1977-1983
 • Klubbformann Handel og kontor avd. Norema A/S 1978-1980
 • Sekretær Handel og kontor avd. 64 1982-1986
 • Sekretær Handel og kontor avd. Norema A/S 1983-1985
 • Varamedlem Handel og kontors landsstyre 1984-1986
 • Medlem Styret for Helse og Rehabilitering fra 2004
 • Medlem Styret for Krisesenteret i Hønefoss fra 2005
 • Nestleder Hørselshemmedes Landsforbund fra 2009
 • Leder Ménièreutvalget

Andre administrative verv

 • Formann Styret i Jevnaker felles bedriftshelsetjeneste 1982-1985
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norema A/S 1983-1985
 • Varamedlem Stiftelsen Østlandsforskning 1984-1986
 • Medlem Styret for Oppland Industriselskap A/S 1984-1987
 • Nestleder Styret i Rachel Grepp-heimen 1989-1992
 • Leder Styret i Rachel Grepp-heimen 1992-1995