Finsveen, Bodil

Finsveen, Bodil (1934-2008)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Finsveen, Bodil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.09.1934 i Fåberg, Oppland
 • Død 14.10.2008
 • Datter av gårdbruker Johannes Finsveen (1908-1988) og gårdkone og husmor Ingerid Opjordsmoen (1908-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Oppland, 1973 - 1977, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1951
 • Yrkesskole 1952
 • Husmorskole 1954
 • Statens lærerskole i husstell, avdeling A 1956-1957
 • Pedagogisk kurs ved Statens lærerskole i husstell 1962

Yrke

 • Husstellærer ved Vestoppland folkehøgskole, Brandbu 1958-1959
 • Konsulent i Landsforeningen for kosthold og helse 1959-1962
 • Husstellærer ved Vestoppland folkehøgskole, Brandbu 1962-1963
 • Lærer i heimkunnskap ved Brandbu framhaldsskole/ungdomsskole 1964-1965
 • Husstellærer ved Vestoppland folkehøgskole, Brandbu 1972-1973
 • Konsulent i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Familie- og likestillingsavdelingen 1978-1983
 • Byråsjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Familie- og likestillingsavdelingen 1983-1987
 • Rådgiver i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1987-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gran Kommunestyre 1967-1971
 • Varamedlem Gran Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Oppland 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Tilsynsutvalget for yrkesskolene og Gjøvik tekniske skole 1968-1972
 • Medlem Styret for Vestoppland folkehøgskole 1968-1979
 • Medlem Helserådet, Gran 1968-1975
 • Medlem Fylkesskolestyret, Oppland 1972-1975
 • Medlem Utvalg til å utrede kvinneyrkers lønnsplassering 1972
 • Medlem Tilsynsutvalget for Hadeland yrkesskole 1972-1975
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1975-1979
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Den Norske Stats Oljeselskap a.s 1975-1983
 • Varamedlem Styret i Norsk Rikskringkasting 1978-1981
 • Medlem Styret for Den Norske Industribank A/S 1978-1981
 • Varamedlem Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging 1983-1987
 • Varamedlem Statens nærmiljøutvalg 1988-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oppland Senterkvinner 1968-1977
 • Medlem Styret for Gran Sp 1969-1970
 • Nestformann Gran Sp 1970-1972
 • Medlem Oppland Sp's fylkespolitiske utvalg 1970-1975
 • Formann Oppland Senterkvinner 1972-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norske kvinners nasjonalråd 1978-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sp's forlag A/S Cultura 1976-1982