Berthelsen, Bernhard

Berthelsen, Bernhard (1897-1964)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien) 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Berthelsen, Bernhard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.03.1897 i Sør-Audnedal, Vest-Agder
 • Død 25.08.1964
 • Sønn av sjømann Bendik Theodor Berthelsen (1865-1933) og Anne Regine Andersen (1864-1939)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1950 - 1953, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1914

Yrke

 • Kontorbetjent II 1917
 • Tollassistent 1919
 • Tollkontrollør 1928
 • Midlertidig kontorsjef ved fylkesarbeidsnemnda 1945
 • Tollinspektør i Arendal 1946
 • Distriktssjef i Bergen tolldistrikt 1951-1957
 • Driftssjef i Tolldirektoratet 1957-1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Arendal Formannskap 1934-1937, 1937-1940
 • Medlem Arendal Bystyre 1940-1944, 1945-1946
 • Medlem Bergen Bystyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Arendal 1936-1937
 • Domsmann Byretten 1937-1941
 • Formann Kontrollnemnda, Arendal 1939-1946
 • Medlem Arbeidsløshetsnemnda, Arendal 1939-1946
 • Medlem Nemnda for alderstrygd 1941-1943
 • Medlem Nemnda for alderstrygd 1945-1946
 • Medlem Befalsutvalget under Forsvarskommisjonen 1946
 • Medlem Havnestyret, Arendal 1947-1951
 • Nestformann Komiteen om tollvesenets administrasjon 1948
 • Medlem Plankomiteen for nytt rådhus, Bergen fra 1956
 • Varamedlem Havnestyret, Bergen 1956-1959
 • Formann Byggekomiteen for Drammen tinghus 1960-1963

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Arendal venstrelag 1932-1939
 • Formann Oslo Venstres Råd 1961-1962

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Idrettsklubben Grane, Arendal 1930-1934
 • Formann Aust-Agder distriktslag for idrett
 • Medlem Norges fotballforbunds dommerkomité