Bettum, Berit M. M. H.

Bettum, Berit M. M. H. (1939-2023)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 129 dager

Gå til bildegalleri

Bettum, Berit M. M. H. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.01.1939 i Oslo, Oslo
 • Død 15.12.2023
 • Datter av professor Haakon K. Haraldsen (1904-2001) og hjemmeværende husmor Hilda Lucia Nickel (1907-1996)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1981 - 1985, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Hegdehaugen skole, Oslo 1952-1957
 • Fransk eksamen Université de Toulouse 1957-1958
 • Studentfagkurs, Oslo Handelsgymnasium 1958-1959
 • Research student, London School of Economics 1964-1965
 • Cand.oecon., Universitetet i Oslo 1966
 • Pedagogisk eksamen, Statens Lærerhøgskole 1978
 • Advanced Executive Program, Nortwestern University, USA 1990

Yrke

 • Timelærer i økonomi og matematikk ved Tønsberg og Sandefjord Handelsgymnasier 1970-1975
 • Høyskolelektor ved Tønsberg Maritime Høgskole 1981-1985
 • Diveres konsulentoppdrag 1981-1985
 • Rektor Bedriftsøkonomisk Institutt, avdeling Vestfold 1985-1989
 • Administrerende direktør i eierselskapet Gokstad 1990-1996
 • Selvstendig næringsdrivende 1996-2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Sandefjord Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Lønns- og administrasjonsutvalget, Sandefjord 1972-1975
 • Medlem Styret for Sandefjord Boligbyggelag 1972-1979 (kommunens representant)
 • Medlem EDB-utvalg for innføring av IT i Sandefjord kommune 1974-1975
 • Formann Samarbeidsutvalget 1974-1975
 • Formann Organisasjonsutvalget for reorganisering av fylkeskommunen, Vestfold 1975-1976
 • Formann Budsjettnemnda 1976
 • Formann Skoleutvalget ved Sandar yrkesskole 1976-1983
 • Varaformann Administrasjonsutvalget, Vestfold 1977-1979
 • Formann Nærings-, ressurs- og miljøstyret 1977-1987
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1978-1983
 • Medlem Styret for Vestfold Turisttrafikkomité 1980-1987
 • Medlem Folketrygdfondet - 2. fondsstyre, Skien 1980-1990
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Vestfold 1980-1984
 • Medlem Dagspresseutvalget av 1980 1980-1982
 • Formann Styret for NAVFs Utredningsinstitutt 1980-1987
 • Formann Yrkesopplæringsnemnda 1980-1983
 • Formann Komiteen for NAVFs pris for populærvidenskapelig innsats 1980-1984
 • Formann EDB-utvalg for innføring av EDB-systemer i fylkeskommunen 1980-1981
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1981-1989
 • Varamedlem Styret for Den Norske Industribank A/S 1982-1990
 • Medlem Styret for NAVFs senter for barneforskning 1982-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1982-1986
 • Varaformann Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1983-1986
 • Medlem Utvalget for plansamordning i Ytre Oslofjord 1983-1985
 • Formann Styret for INKO-tjenesten i Vestfold 1984-1989
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Vestfold 1984-1987
 • Medlem Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 1995-1998
 • Medlem Styret for Likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere 2000-2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sandefjord Høyre 1972-1986
 • Formann Sandefjord Høyrekvinners styre 1979-1980
 • Medlem Høyres maktutredningsutvalg 1979-1982
 • Medlem Høyres datateknologiske utvalg 1980-1981
 • Medlem Styret for Ullern Høyre 2000-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Russens hovedstyre i Oslo 1956-1957
 • Medlem Hovedstyret i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring 1975-1979
 • Medlem Styret i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, avdeling Vestfold 1975-1979
 • Medlem Styret for Statsøkonomisk forening fra 2002

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Den Østenfjeldske Bykredittforening Realkreditt 1982-1986
 • Medlem Representantskapet for Kreditkassen 1983-1987
 • Medlem Styret for stiftelsen Bedriftsøkonomisk Institutts høgskoleråd 1985-1987
 • Medlem Representantskapet for WWF 1987-1994
 • Medlem Styret for WWF 1987-1994
 • Medlem Styret for Gokstad AS 1989-1996
 • Medlem Styret for Gokstad Eiendom AS fra 1997

Litteratur

 • Utallige utredninger; avisartikler og foredrag; fagplaner
 • Bettum, Berit H.: Behov for og tilbud av barnehager i Sandefjord kommune, 1976
 • Bettum, Berit H.: Driftsregnskap for skip, 1984