Fjose, Bergfrid

Fjose, Bergfrid (1915-2004)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fjose, Bergfrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.03.1915 i Ullensvang, Hordaland
 • Død 13.05.2004
 • Datter av sokneprest Jon Mannsåker (1880-1964) og Nanny Stueland (1881-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hordaland, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1973 - 1977, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 18.10.1972-30.09.1973, Gunnar Mjånes møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1973-16.10.1973, Magne Haldorsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 22.04.1971
  Medlem, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Valgkomiteen, 22.04.1971 - 18.10.1972

  1973-77

  Formann, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 18.10.1972
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 16.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1935
 • Lærerskoleeksamen 1938
 • Lesepedagogeksamen 1963

Yrke

 • Pensjonist
 • Lærer ved Valdres folkehøgskule 1938-1943
 • Lærer i Kvam 1947-1949
 • Husmor på Ungdomsheimen, Kvamskogen 1949-1951
 • Lærer på Voss 1952-1957
 • Lærer i Årdal 1959-1967

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Flyktning i Sverige 1943-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvam Kommunestyre 1951-1952
 • Medlem Årdal Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Fana Kommunestyre 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1964-1978
 • Formann Fana helselag 1967-1969
 • Medlem Skolestyret, Fana 1968-1972
 • Formann Statens husmorferieutvalg 1969-1972
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1971-1981
 • Medlem Utval til å greie ut massemediespørsmål 1977-1982
 • Leder Styret for Statens attføringsinstitutt i Bergen 1977-1982
 • Observatør Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1978-1981
 • Nestformann A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1978-1982
 • Medlem Kulturstyret, Voss 1979-1983
 • Varamedlem Rådet for sosialarbeiderutdanning 1979-1983
 • Varaformann Dagspresseutvalget av 1980 1980-1982
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980-1982
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd 1980-1984
 • Varamedlem Barneombudets råd 1981-1984
 • Medlem Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner fra 1988
 • Medlem Statens eldreråd 1989-1991
 • Medlem Inntektsutvalget (underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen)
 • Medlem Mellomkirkelig råds komité for internasjonale spørsmål

Tillitsverv i partier

 • Formann Fana Kristelig Folkeparti 1968-1969
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Speiderleder Voss 1933-1934
 • Speiderleder Voss 1953-1957
 • Speiderleder Årdal 1958-1965
 • Medlem Husmorforbundet sitt landsstyre 1961-1965
 • Leder For Sogn og Fjordane krins av Norges husmorforbund 1961-1965
 • Varamedlem Styret for Avholdsfolkets Landsnemnd 1970-1974
 • Medlem Styret for Avholdsfolkets Landsnemnd 1974-1976
 • Nestformann Styret for Avholdsfolkets Landsnemnd 1976-1982
 • Leder Styret for Avrusningsklinikken i Sandviken (Blå Kors Bergen) 1977-1981
 • Medlem Rådet for Aksjonen mot Atomvåpen fra 1979
 • Formann Voss misjonslag fra 1985
 • Formann Voss mållag fra 1986
 • Formann Voss fråhaldslag
 • Leder Stortingets avholdsgruppe
 • Leder Styret for Løvebakken mållag
 • Nestformann Voss mållag

Andre administrative verv

 • Varaleder Rådet for Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap (Scharffenbergfondet) 1974-1976
 • Varamedlem Hovedstyret for Diakonhjemmet 1974-1978
 • Medlem Nedrustningsutvalget i Komiteen for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig Råd 1975-1982
 • Medlem Komiteen for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig Råd 1975-1982
 • Leder Rådet for Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap (Scharffenbergfondet) fra 1976
 • Medlem Hovedstyret for Diakonhjemmet 1978-1982

Litteratur

 • Fjose, Bergfrid: Salmebok for born, Dreyer 1970
 • Fjose, Olav: Bergfrid, Oslo 1988