Furre, Berge

Furre, Berge (1937-2016)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Furre, Berge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.04.1937 i Sjernarøy, Rogaland
 • Død 11.01.2016
 • Sønn av ingeniør Berge Bergesen Furre (1887-1952) og kontorsekretær Else Otilie Tjomsaas (1906-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Rogaland, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1973 - 01.10.1975
  Formann gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1975 - 01.10.1976
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1976 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Sjernarøy til 1946
 • Grunnskole, Stavanger 1946-1947
 • Grunnskole, Oslo 1947-1949
 • Videregående skole, Oslo 1952-1955
 • Student 1955
 • Cand.philol. (historie, statsvitskap og kristendomskunnskap), Oslo 1968
 • Praktisk teologisk seminar 1998
 • Ordinert prest 1998

Yrke

 • Redaktør for avisa Underveis 1958-1960
 • Redaktør i Syn og Segn 1967-1971
 • Forskningsstipendiat (NAVF) 1969-1971
 • Amanuensis i historie ved Universitetet i Tromsø 1971-1973
 • Dosent i historie ved Universitetet i Tromsø 1975-1985
 • Professor i historie ved Universitetet i Tromsø 1985-1986
 • Professor Det teologiske fakultet ved UiO 1991-2007
 • Vikarprest deltid i Hamar bispedømme 1998-2007
 • Emeritus Det teologiske fakultet ved UiO fra 2007

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Eilert Sundts Forskningspris 1972
 • Fagbokprisen, TANO forlag 1992
 • Språkprisen, utdelt av Norges språkråd 1993
 • Norges Bondelags jubileumspris for godt bondevit 1996
 • Fritt Ords pris 2003
 • Storegutprisen 2003 2003

Verv

Offentlige verv

 • Leder Utval til å greie ut arkivering av skrift, lyd og bilete 1980-1984
 • Medlem Oslo Bispedømmeråd 1986-1993
 • Medlem Mellomkirkelig råd 1986-1994
 • Medlem Menighetsrådet, Nordberg 1986-1990
 • Medlem Kirkemøtet 1986-1993
 • Medlem Den norske Kirkes komité for internasjonale spørsmål 1986-1993
 • Medlem Stortingets Lund-kommisjon 1994-1996
 • Medlem Kirkerådets Kirke/stat-utvalg 1998-2002
 • Nestleder Nobelkomiteen 2003-2008
 • Medlem Styret for Tonsen Menighet fra 2007
 • Medlem Demokratiutvalg for Den norske kirke fra 2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Oslo D-lag av AUF 1957-1958
 • Varamedlem Representantskapet i Oslo Arbeiderparti 1957-1957
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1961-1964, 1969-1971
 • Sekretær Sosialistisk Folkeparti 1961-1964
 • Nestleder Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1971-1973
 • Politisk nestleder Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1973-1976
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis arkivstyre fra 1976
 • Leder SV 1976-1983
 • Medlem Hovedstyret SV 1983-1987
 • Formann SVs internasjonale utvalg 1987-1989
 • Medlem SVs internasjonale utvalg 1989-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Stifter Gymnasiastmållaget Von i Oslo 1954
 • Sekretær Kristent Fredslag 1955-1957
 • Stifter Unge pasifister i Oslo 1955
 • Formann Oslo Kristelege Gymnasiastsamband 1955
 • Medlem Styret i Sosialistisk Studentlag 1956
 • Formann Sosialistisk Studentlag 1956-1957
 • Medlem Styret i Sosialistisk Studentlag 1958
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1959
 • Formann Sosialistisk Studentforbund 1960
 • Formann Målpolitisk programnemnd i Noregs Mållag 1966-1967
 • Medlem Styret i Noregs Mållag 1968-1969
 • Nestleder Noregs Mållag 1969-1970
 • Medlem Styret i Folkebevegelsen mot EF 1971-1972
 • Medlem Konferansen av Europeiske kirker, komiteen for fred, rettferdighet og menneskerettigheter 1988-1992
 • Medlem Kirkerådet for Europa, USA og Canada (monitoring CSCE) 1988-1992
 • Medlem Styret i Historikerforeningen 1989-1990
 • Medlem Styret i Kirkens bymisjon 1992-2000
 • Leder Seksjon 2 (rusmisbruk) i Kirkens bymisjon 1993-2000
 • Medlem Bakkevig-Kommisjonen 1998-2002
 • Medlem Vitenskapsselskapet fra 1998
 • Heiderslagslem Det norske Samlaget fra 2000
 • Medlem Norsk Bonde- og småbrukerlag, internasjonalt utvalg fra 2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Dag og Tid 1967-1971
 • Nestleder Styret for Det Norske Teateret 1986-1997
 • Leder Styret for Det Norske Teatret 1997-2004

Litteratur

 • Furre, Berge: Norsk Historie 1905-1940, Oslo 1971
 • Furre, Berge: Mjølk, bønder og tingmenn, 1971
 • Befring, Edvard et al. (red.): Pedagogisk periferi - noen sentrale problemer, Gyldendal 1973
 • Furre, Berge (medred.): Målreisning 67, Det norske samlaget 1975
 • Barth, M. (red.): Forhåndslagring i Norge?, Oslo 1980
 • Furre, Berge og Ingolf H. Teigene: Forsvar for fred, Oslo 1983
 • Furre, Berge (red.): Frå informasjon til kulturarv, 1984
 • Furre, Berge: "Danske tilstander i Norge", i P. Fuglum og J. Simensen (red.): Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull, Oslo 1984
 • Furre, Berge: "Tro og erfaring framfor 80-års politiske utfordringer", i: Tro og erfaring, Oslo 1984
 • Furre, Berge: "Demokrat for Gud og fedreland. Politisk portrett av Lars Ramndal.", i O. Grepstad og J. Nærbøvik (red.): Venstres hundre år, Gyldendal Oslo 1984
 • Furre, Berge: Frå informasjon til Kulturarv, Oslo 1984
 • Furre, Berge: .... men Venstre viste ikke maadehold, Tromsø 1985
 • Furre, Berge: Soga om Lars Oftedal I og II, Oslo 1990
 • Furre, Berge: Vårt Hundreår: norsk historie 1905-1990, Oslo 1991
 • Furre, Berge: "Nei til EU." I serien: Gyldendals pamfletter, Gyldendal Oslo 1994
 • Furre, Berge: Sant og visst. Artsklar, foredrag og preikar., Oslo 1997
 • Furre, Berge og Knut Aukrust: Diakoni og samfunn, Oslo 1998
 • Furre, Berge: Norsk historie 1914-2000, Det norske samlaget 2000
 • Furre, Berge: Historia da Norvega. Edi turb Blemanau Brasil, 2007