Furre, Berge

Furre, Berge (1937-2016)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Furre, Berge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter