Arnesen, Bendiks H.

Arnesen, Bendiks H. (1951-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 09.06.1951 i Kvæfjord, Troms
 • Sønn av snekker og gårdbruker Magnar Arnesen (1916-2004) og husmor Aslaug Låvhaug (1912-2000)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Troms, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 4 for Troms, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 2009 - 2013, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 04.10.2010
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 04.10.2010 - 30.09.2013
  Leder, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 04.12.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 31.12.2009
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2010 - 31.12.2010
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2011 - 31.12.2011
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.01.2012 - 15.06.2012

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 04.12.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1965
 • Framhaldsskole 1965-1966
 • Yrkesskole 1967-1968

Yrke

 • Maskinpasser på båt 1973-1982
 • Matros 1982-1985
 • Daglig leder i Kvæfjord Utvikling A/S 1995-1996
 • Matros 1996-1997

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Vels Sølvmedalje 1974
 • Erik Grimsgaards medalje 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvæfjord Kommunestyre 1971-1975, 1979-1983
 • Varaordfører Kvæfjord Kommunestyre 1983-1985
 • Ordfører Kvæfjord Kommunestyre 1986-1987, 1987-1991, 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Troms 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Kvæfjord 1971-1979
 • Medlem Kulturstyret, Kvæfjord 1971-1975
 • Medlem Tiltaksrådet, Kvæfjord 1975-1979
 • Medlem Skolestyret, Kvæfjord 1975-1983
 • Varamedlem Plan- og næringsstyret, Troms 1979-1983
 • Medlem Styret for Harstad Oppland Rutebil A/S 1986-1988
 • Leder Styret for Harstad Oppland Rutebil A/S 1988-1990
 • Medlem Styret for Harstad Oppland Rutebil A/S 1990-1991
 • Medlem Styret for Statens gartnerskole Rå 1990-1994
 • Ordfører Representantskapet for Hålogaland Ressursselskap 1992-1996
 • Medlem Teknisk utvalg, Kvæfjord 1994-1995
 • Lekdommer Lagmannsretten, Hålogaland 1996-1998

Tillitsverv i partier

 • Leder Kvæfjord A 1980-1986
 • Medlem Styret for Troms A 1983-1985
 • Leder Troms A 1990-1992
 • Medlem DNAs landsstyre 1991-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsvalgt Norsk Sjømannsforbund, tillitsmannsutvalg 1973-1985
 • Medlem Styret for Troms bonde- og småbrukarlag 1980-1985
 • Medlem Styret for Harstad Samvirkelag 1982-1984
 • Leder Troms 4H 1996-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Kveøyforbindelsen A/S
 • Medlem Styret for Kvæfjord Eiendom AS
 • Leder Styret for Barents Energimesse