Hundhammer, Beate Heieren

Hundhammer, Beate Heieren (1968-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 147 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 24.09.1968 i Oslo, Oslo
 • Datter av offiser og gårdbruker Leif Heieren (1932-) og daglig leder Ranveig Olsen (1939-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 2001 - 2005, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ringerike Gymnas
 • Cand.mag. ved Universitetet i Oslo (mellomfag statsvitenskap, grunnfag sosiologi og grunnfag sosialøkonomi)

Yrke

 • Overtatt familiegård fra 1995

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Barnehagenemnda, Ringerike 1987-1991
 • Medlem Hovedutvalget for utdanning, Buskerud 1995-1997
 • Medlem Representantskapet for Ringrikes Sparebank fra 1995
 • Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Buskerud fra 1997
 • Medlem Styret for Høgskolen i Buskerud 2000-2001
 • Medlem Riksrevisjonen 2014-2017
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Leder Ringerike Unge Høyre 1984-1986
 • Nestleder Buskerud Unge Høyre 1985-1986
 • Leder Buskerud Unge Høyre 1986-1988
 • Medlem Sentralstyret i Unge Høyre 1988-1990
 • Leder Ringerike Høyre 1989-1995
 • Nestleder Buskerud Høyre fra 1994
 • Leder Høyres gruppe i Buskerud fylkesstyret fra 1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder politisk sekretariat i Kreftforeningen