Ingvaldsen, Bernt

Ingvaldsen, Bernt (1902-1985)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1969-1973
Ansiennitet:
27 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Ingvaldsen, Bernt har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.10.1902 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 24.04.1985
 • Sønn av telegrafkasserer og kaptein Ingvald Ingvaldsen (1868-1928) og husmor Edvarda Carstens Holtermann (1874-1923)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  President, Stortinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  President, Stortinget, 08.10.1969 - 01.10.1972
  Visepresident, Stortinget, 02.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Universitets- og fagskolekomiteen, 13.12.1945 - 03.06.1949
  Medlem, Skog- og vassdragskomiteen, 03.06.1949 - 10.01.1950
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 28.06.1952
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 28.06.1952 - 10.01.1954
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953

  1954-57

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Formann, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

  1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1957 -

  1958-61

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1959 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1962 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1964 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1958 - 01.10.1958
  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1920
 • Praksis til NTH 1921
 • Eksamen NTH 1925

Yrke

 • Assistent ved NTHs elektrotekniske laboratorium 1926-1929
 • Konstruktør ved A/S National industri 1929
 • Sjef for A/S Nationals fabrikk i Drammen 1932-1949
 • Administrerende direktør for A/S Nationals fabrikk i Drammen 1949-1968
 • Overtok A/S Wessels Kabelfabrikk, Drammen 1968

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • NIF's hederstegn 1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Bystyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Drammen kommunale lysverk 1945-1954
 • Medlem Byggerådet, Drammen 1946-1948
 • Varaordfører Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk 1946-1966
 • Varaordfører Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk 1946-1966
 • Medlem Bransjerådet for elektroteknisk industri 1951-1957
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1955-1975
 • Medlem Nordisk samarbeidsutvalg for fredelig utnyttelse av atomenergien fra 1956
 • Medlem Nobelkomiteen 1967-1970
 • Formann Utvalg til å utrede de spesielle problemer som knytter seg til konstitusjonelt ansvar i forbindelse med delegert forvaltningsmyndighet m v av 1969 fra 1969
 • Viseformann Nobelkomiteen 1970-1975

Tillitsverv i partier

 • Viseformann Drammen Høyre 1945-1947
 • Medlem Styret for Drammen Høyre 1947-1949
 • 1. viseformann Høyre 1954-1962
 • Medlem Høyres sentralstyre 1962-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Norsk Ingeniørforening 1939-1940
 • Formann Drammen polytekniske forening 1942-1944
 • Medlem Styret i Arbeidsgiverforening for Mekaniske verksteders landsforening 1953-1955
 • Varaformann Norsk Ingeniørforening, Drammen avdelingen

Andre administrative verv

 • Medlem Drammens Handelskammer 1937-1945