Korslund, Bernt

Korslund, Bernt (1889-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1954-1957
Ansiennitet:
19 år, 328 dager

Gå til bildegalleri

Korslund, Bernt har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.11.1889 i Eidsvoll, Akershus
 • Død 11.07.1974
 • Sønn av småbruker Martin Berntsen Korslund (1859-1909) og Marie Hansen (1858-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Akershus, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1937 - 1945, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1950-10.01.1954 for Halvard Lange.
 • Møtte fast som representant 11.01.1954-10.01.1958 for Halvard Lange.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Arbeid på farsgården 1904-1907
 • Arbeider ved vei- og jernbaneanlegg 1908-1915
 • Overtok farsgården 1911
 • Skogsarbeider på vinteren 1916-1921
 • Arbeider ved vei- og jernbaneanlegg 1922-1925
 • Skogsarbeider på vinteren 1922-1925

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Landbruksselskapets gullmedalje 1959

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eidsvoll Formannskap 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1947-1951, 1951-1955
 • Varaordfører Eidsvoll Kommunestyre 1937-1945, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Eidsvoll offentlige landsgymnas 1936-1940
 • Medlem Styret for Akershus landbruksselskap 1937-1945
 • Medlem Forstanderskapet ved Eidsvoll offentlige landsgymnas 1945-1953
 • Formann Styret for Akershus landbruksselskap 1945-1961
 • Varamedlem Direksjonen for Norges Hypotekbank og Norges Småbruks- og Bustadbank 1945-1959
 • Medlem Jordstyret, Eidsvoll
 • Medlem en rekke kommunale nemnder
 • Formann Forstanderskapet ved Eidsvoll offentlige landsgymnas

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Eidsvoll Arbeiderparti 1936-1966
 • Formann Eidsvoll Arbeiderparti 1945-1952
 • Varaformann Akershus Arbeiderparti 1946-1957
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1951
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1951-1957
 • Formann Langset arbeiderlag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Morskogen skog- og landarbeiderforening fra 1928 stod som stifter av foreningen i 1928
 • Formann Eidsvoll bonde- og småbrukarlag fra 1928
 • Varamedlem Forretningsutvalget i Norsk skog- og landarbeiderforbund 1932-1935

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Eidsvoll sparebank 1928-1938
 • Varaformann Styret for Eidsvoll sparebank 1938-1960