Kringlebotn, Berge Helle

Kringlebotn, Berge Helle (1904-1992)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1961-1965
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kringlebotn, Berge Helle har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.01.1904 i Tune, Østfold
 • Død 19.08.1992
 • Sønn av landbruksskolebestyrer Martin Kringlebotten (1870-1944) og husmor Margrethe Helle (1875-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1961 - 1965, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1921
 • Landbruksskole 1923
 • Regnskapskurs 1928
 • Lensmannskurs ved Politiskolen 1952

Yrke

 • Fjøskontrollør i Holt 1923-1924
 • Gårdbruker 1924-1939
 • Herredskasserer i Flosta 1926-1939
 • Ligningssekretær i Frosta 1929-1939
 • Lensmann i Dybvåg og Flosta 1939-1943 (politisk avskjed 1943-45)
 • Lensmann i Dybvåg og Flosta 1945-1948
 • Konstituert lensmann i Holt 1945-1947
 • Lensmann i Søndeled 1948-1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flosta Kommunestyre 1937-1940
 • Medlem Søndeled Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Søndeled Formannskap 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Fiskeriforsikringsnemnda, Flosta 1929-1940
 • Nestformann Skogutvalget, Flosta 1931-1933
 • Medlem Skogrådet, Flosta 1932-1940
 • Formann Skogutvalget, Flosta 1934-1942
 • Medlem Skolestyret, Flosta 1936-1938
 • Medlem Skolestyret, Flosta 1938-1941
 • Formann Skolestyret, Flosta 1938
 • Branntakstmann Risør kommune, Risør 1948-1973
 • Namsmann Risør, Risør 1948-1973
 • Bidragsfogd Risør kommune, Risør 1948-1973
 • Varamedlem Ankenemnda for jordlovsaker i Aust-Agder 1948-1951
 • Formann Ytre Søndeled menighetsråd 1949-1961
 • Formann Forliksrådet, Søndeled 1950-1961
 • Formann Styret for Aust-Agder husflidsskole for kvinner 1951-1971
 • Formann Ankenemnda for jordlovsaker i Aust-Agder 1952-1963
 • Prestens medhjelper Ytre Søndeled menighetsråd 1955-1978
 • Formann Ytre Søndeled menighetsråd 1966-1970
 • Varaformann Ytre Søndeled menighetsråd 1971-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Lærer søndagsskole i Flosta 1944-1948
 • Medlem Kretsstyret for søndagsskolene i Aust-Agder 1948-1954
 • Lærer søndagsskole i Søndeled 1948-1984
 • Formann Aust-Agder lensmannslag 1957-1963