Mathisen, Bente Stein

Mathisen, Bente Stein (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 140 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 01.02.1956 i Oslo, Oslo
 • Datter av diakon Arnfinn Johannes Stein (1931-2024) og husmor Karen Haldis Gjetøy (1932-2023)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 9 for Akershus, 2013 - 2017, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.2017-30.09.2021 for Jan Tore Sanner.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2017-2021

  Medlem, Den særskilte komité for å behandle Særskilt melding fra EOS-utvalget (Dokument 7:2 (2020-2021)), 25.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2014 - 30.09.2015

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Porsgrunn gymnas 1972-1975
 • Aker sykepleierhøgskole 1976-1979
 • Ex.phil. ved Universitetet i Oslo 1984-1985
 • Lederutdanning for helse- og sosialsektoren 1991-1992
 • Prosjektledelse, Høgskolen i Østfold 1998-1999
 • Master of management, strategisk omstilling i offentlig sektor, BI 2001-2002
 • BI, Master of management, ledelse, makt og mening 2010-2011

Yrke

 • Sykepleier/avd. leder Dikemark sykehus 1979-1980
 • Sykepleier/avd. leder Solgården sykehjem, Asker 1983-1984
 • Avd. leder/mottakskonsulent hjemmesykepleien i Asker 1994-1995
 • Leder for Aktivitetshuset 1995-1999 (samarbeidsprosjekt mellom Blakstad sykehus og Asker kommune)
 • Leder ved avdeling for psykisk helse i Asker kommune 1999-2009 (konstituert styrer for Asker bo- og rehabiliteringssenter 2003-2004)
 • Konstituert kommunaldirektør for helse og sosial i Asker kommune 2009-2010
 • Konstituert leder for hjemmetjenesten/hjemmesykepleien i Asker kommune 2010-2012
 • Virksomhetsleder ved avdeling for pykisk helse i Asker kommuner 2012-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Asker Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Asker Formannskap 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 2003-2007
 • Medlem Fylkesting, Akershus 2007-2011
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 2011-2013
 • Medlem Fylkesting, Akershus 2013-2015

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Asker 1991-1995
 • Medlem Barnehageutvalget, Asker 1991-1995
 • Medlem Økonomiutvalget, Asker 1995-2003
 • Medlem Kirkelig Fellesråd, Asker 1999-2008
 • Medlem Rådet i VEAS 2001-2003
 • Medlem Representantskapet for Oslo Teknopol IKS 2003-2007
 • Medlem Samferdselskomiteen, Akershus 2003-2009
 • Medlem Styret for sykehuset Asker og Bærum HF 2006-2009
 • Leder Kontrollutvalg, Asker 2006-2007
 • Leder Fylkeslandbruksstyret i Akershus 2007-2009
 • Medlem Styret for Vestre Viken HF 2009-2010
 • Medlem Hovedutvalget for plan, næring og miljø, Akershus 2011-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Asker Høyres hovedstyre 1995-2003
 • Styremedlem Kvinnepolitisk utvalg i Akershus Høyre 1998-2000
 • Leder Asker Høyre 2004-2006
 • Medlem Aksershus Høyres fylkesstyre 2006-2010
 • Andre nestleder Akershus Høyre 2010-2014

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Av Og Til 2014

Andre administrative verv

 • Medlem Generalforsamlingen sparebankstiftelsen DnB 2006-2015
 • Medlem Styret for Henie Onstad kunstsenter 2012-2015