Sveum, Bente Øyan

Sveum, Bente Øyan (1945-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 193 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.12.1945 i Oslo, Oslo
 • Datter av maskinist Thorbjørn Øyan (1924-1987) og husmor Randi Jenssen (1924-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1989 - 1993, FrP.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1993 - 1997, FrP.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole
 • Sofienberg realskole

Yrke

 • Hjemmearbeidende

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Lørenskog Kommunestyre 1991-1994
 • Medlem Lørenskog Kommunestyre 1994-1995
 • Varamedlem Lørenskog Formannskap 1995-1998 (fast møtende fra juli 1997)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1995-1998

Offentlige verv

 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1992
 • Medlem Styret for Klubben barnehage, Lørenskog 1992-1995
 • Nestleder Lørenskog Bygdemuseum, Lørenskog 1992-1995
 • Varamedlem Skolestyret, Lørenskog 1993-1995
 • Varamedlem Styret for Kjenn barnehage, Lørenskog 1995-1999
 • Varamedlem Undervisningsstyret, Akershus 1995-1998
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Akershus 1995-1998
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Lørenskog 1995-1999
 • Medlem Samferdselsstyret, Akershus 1995-1998

Tillitsverv i partier

 • Formann Lørenskog FrP 1991-1991, 1993-1994
 • Varamedlem Lørenskog FrP 1992-1993
 • Fylkessekretær Oslo FrP 1992-1995
 • Medlem Styret for Akershus FrP 1992-1995
 • Studieleder Lørenskog FrP 1994-1995
 • Formann Akershus FrP 1994-1995
 • Medlem Styret for Lørenskog FrP 1995-1996
 • Fylkessekretær Akershus FrP 1997-1999
 • Sekretær FrPs administrasjonsavdeling fra 2000
 • Sekretær Bøler/Østensjø FrP fra 2000
 • Medlem Oslo FrPs fylkesårsmøte fra 2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøter 1995-1999
 • Medlem Styret for Norges Husmorforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for AB Klipp Strømmen 1990-2001