Rognerud, Berte

Rognerud, Berte (1907-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Rognerud, Berte har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.03.1907 i Østre Toten, Oppland
 • Død 27.01.1997
 • Datter av gårdbruker Anton Halvorsrud (1863-1940) og Petra Hveem (1865-1937)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Oslo, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 17.04.1959
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 17.04.1959
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 17.04.1959 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Formann, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1963 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1963 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1973
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1923
 • Husmorskole 1925
 • Vinterlandbruksskole 1928
 • Statens kvinnelige industriskole 1928

Yrke

 • Assistent i Statistisk Sentralbyrå 1929-1932
 • Assistent ved Oslo arbeidskontors landbruksavdeling 1932-1936
 • Bestyrer ved Oslo arbeidskontors landbruksavdeling 1936-1969

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Forbrukerrådet 1957-1959
 • Medlem Programutvalget 1961-1970
 • Medlem Kringkastingsrådet 1961-1970
 • Medlem Utviklingshjelpens råd 1962-1968
 • Medlem Styret for Nordens Hus i Reykjavik 1969-1977
 • Formann Styret for Norges Kommunal- og Sosialskole 1970-1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres programutvalg 1955-1958
 • 2. viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1958-1962
 • Medlem Arbeidsutvalget i Høyre 1958-1975
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1970
 • Vararepresentant Høyres sentralstyre 1958-1962
 • Medlem Høyres sentralstyre 1962-1976
 • 1. viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1962-1966
 • Formann Høyrekvinners Landsforbund 1966-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i For Oslo kommunale funksjonærers forening 1948-1950
 • Medlem Styret i Kommunale funksjonærers landsforbund 1948-1952
 • Varaformann Oslo kommunale funksjonærers forening 1950-1952
 • Formann Styret i Norges kvinnelige agronomlag 1950-1963
 • Representant Norges Bondekvinnelags representant i Kvinners frivillige beredskaps hovedkomité 1951-1962
 • Formann Kommunale funksjonærers landsforbund 1952-1962
 • Formann Funksjonærenes sentralorganisasjon - Kommuneseksjonen 1957-1960
 • Viseformann Norges Bondekvinnelag 1958-1959
 • Medlem Selskapet for Norges Vel 1959-1977
 • Medlem Arbeidsstyret i Norske Kvinners Nasjonalråd 1959-1964
 • Personlig varamedlem Norges Vel 1962-1970 personlig varamedlem for preses
 • Medlem Direksjonen Norges Vel 1970-1977