Røiseland, Bent

Røiseland, Bent (1902-1981)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
27 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Røiseland, Bent har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.10.1902 i Holme, Vest-Agder
 • Død 31.10.1981
 • Sønn av gårdbruker Bent Bentsen Røiseland (1844-1925) og Otilde Josefine Solås (1877-1962)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1961 - 1965, V. (01.10.1961 - 01.03.1962)
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1961 - 1965, V. (02.03.1962 - 30.09.1965)
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Sekretær, Lagtinget, 19.07.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Lagtinget, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Midlertidig president, Lagtinget, 17.06.1952 - 28.06.1952

  1954-57

  President, Lagtinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  President, Lagtinget, 18.01.1958 - 11.01.1959
  President, Lagtinget, 01.10.1960 - 30.09.1961

  1965-69

  President, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 09.05.1950 - 23.06.1950
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 02.03.1962 - 30.09.1965
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 02.03.1962 - 30.09.1965
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 02.03.1962 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 01.03.1962
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 01.03.1962
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 01.03.1962

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 05.10.1970
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 05.10.1970
  Medlem, Forsvarskomiteen, 05.10.1970 - 30.09.1973

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1959 - 1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 01.03.1962
  Formann gruppestyret, Venstre, 02.03.1962 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 01.10.1970

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1923

Yrke

 • Gårdbruker på farsgården 1925-1960
 • Ligningssekretær 1936-1940

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Holum Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937
 • Medlem Holum Formannskap 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Holum 1930-1931
 • Formann Ligningsnemnda, Holum 1931-1932
 • Formann Forsorgsstyret, Holum 1932-1934
 • Formann Overligningsnemnda, Holum 1933-1934
 • Medlem Holum menighetsråd 1936-1945
 • Formann Skogrådet, Holum 1939-1945
 • Varaformann Fylkesskogrådet, Vest-Agder 1947-1950
 • Medlem Jordlovkomiteen av 1947 fra 1947
 • Medlem Statens vassverksråd 1949-1957
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1954-1973
 • Medlem Komiteen av 1957 til å revidere konsesjonslovgivningen fra 1957
 • Medlem Agder bispedømmeråd 1958-1965
 • Medlem Statens vassforsyningsråd 1962-1974
 • Formann Bispemøtets konsultative utvalg for utenriksspørsmål 1967
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1967
 • Medlem Representantskapet for Det teologiske menighetsfakultetet

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Holum Venstrelag 1928-1930
 • Formann Styret for Holum Venstrelag 1930-1940
 • Formann Styret for Vest-Agder Venstrelag 1936-1940, 1945-1946
 • Formann Norges Venstrelag 1952-1964
 • Medlem Landsrådet i Det Liberale Folkepartiet 1971-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Mandal fellesforening for Det norske misjonsselskap 1937-1949
 • Medlem Representantskapet i Vest-Agder Melkesentral 1938-1945
 • Formann og medlem Styret for Holum skogeierlag
 • Medlem Representantskapet i Vest-Agder skogeierlag
 • Medlem Representantskapet i Agder indremisjon
 • Medlem Kretsstyret for Agder indremisjon
 • Medlem Styret for Marnar og Audna skogsalslag

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for livsforsikringsselskapet Andvake 1960-1972
 • Medlem Styret for Halse Meieri
 • Medlem Representantskapet for Vårt Land

Litteratur

 • Festskrift til Bent Røiseland på 70 års dagen 11. oktober 1972, Aschehoug Oslo 1972
 • Garvik, Olav, Marianne Røiseland og Jens Vetland: Røiseland: statsministeren vi ikke fikk, Vigmostad & Bjørke Oslo 2003