Ås, Berit

Ås, Berit (1928-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1928 i Glemmen, Østfold
 • Datter av lærer Knut Skarpaas (1898-1961) og lærerinne Ingebjørg Stokke (1902-1996)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1973 - 1977, SVf.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1977 - 1981, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1973 - 01.10.1976
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1976 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Cand.psychol., Oslo 1953
 • Spesialutdannelse i sosialpsykologi ved University of Michigan 1958-1959

Yrke

 • Lærer ved Eiksmarka folkeskole 1953-1954
 • Arbeidspsykolog ved Oslo arbeidskontor 1954-1957
 • Forskningsassistent ved Institutt for samfunnsforskning 1957-1960
 • Arbeidet med eget forskningsprosjekt om ulykker, finansiert av NAVF 1960
 • Spesialoppdrag NAVF om forbrukerforskning 1963-1966
 • Oppdrag med trafikksikkerhetsundersøkelse 1967
 • Visiting full professor ved University of Missouri, Columbia 1967-1968
 • Forsker ved Transportøkonomisk institutt 1968-1969
 • Universitetslektor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo 1969-1972
 • Dosentstipendiat ved Universitetet i Oslo 1972-1975
 • 1. amanuensis i sosialpsykologi fra 1979
 • Gjesteprofessor Mount Saint Vincent University, Halifax, Canada 1983
 • Professor ved Kvinneuniversitetet på Løten fra 1985 (fast timelærer 1988)
 • Gjesteprofessor ved Uppsala Universitet 1989
 • Professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo 1993
 • Gjesteprofessor Mount Saint Vincent University, Halifax, Canada 1997
 • Gjesteprofessor ved St. Schoastica College, Manila, Filippinene 1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ingrid Perdersens pris fra Dansk Kvindesamfund for kvindesaglig innsats 1971
 • Bernarjdin Tel Zeldam-prisen fra Universitetet i Amsterdam 1988 (internasjonal pris for anvendt teori)
 • Æresprofessor ved Mount Saint Vincent University 1991
 • Æresprofessor ved København Universitet 1991
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1997
 • Æresprofessor ved Uppsala Universitet 2001
 • Æresmedlem Norsk Kvinnesaksforening 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Asker Formannskap 1967-1971
 • Varaordfører Asker Kommunestyre 1971-1973
 • Medlem Asker Kommunestyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Asker 1963-1967
 • Medlem Utvalget av 1965 for forskning i røykevaner 1965-1973
 • Medlem Bygningsrådet, Asker 1967-1971
 • Medlem Daginstitusjonsutvalget, Asker 1967-1971
 • Medlem Statens tobakkskaderåd 1971-1981
 • Medlem Markedsrådet 1973-1975
 • Medlem Statens trafikksikkerhetsutvalg 1977-1979
 • Varamedlem Styret for Arbeidsforskningsinstituttet 1987-1990
 • Medlem Bygningsrådet, Asker 1991-1995
 • Medlem Styret for Program for sosialt arbeid (PSA) 1995-1999
 • Varamedlem Teknisk komite, Asker 1999-2003
 • Medlem Borgarting Lagmannsrett (i en årrekke)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Asker Arbeiderparti 1972-1973
 • Forkvinne Demokratiske Sosialister (DS-AIK) 1973-1975
 • Medlem Sosialistisk Valgforbunds hovedstyre 1973-1975
 • Leder Sosialistisk Venstreparti 1975-1976
 • Nestleder Sosialistisk Venstreparti 1976-1979
 • Kvinnepolitisk leder Sosialistisk Venstreparti 1989-1991
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis hovedstyre 1989-1991
 • Medlem Styret for Asker SV 1994-1995
 • Leder Kvinnepolitisk utvalg, Akershus SV 1997-1999
 • Medlem Kvinnepolitisk utvalg, Akershus SV 1999-2003
 • Medlem Kvinnepolitisk utvalg, Asker SV 2004-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Kvinnenes internasjonale fredsaksjon 1960-1966
 • Forkvinne Oslo-avdelingen av Norske kvinnelige akademikers landsforbund 1961-1963
 • Leder Kvinneaksjonen mot norsk medlemskap i EEC 1972
 • Leder Kvinnepolitisk Aksjon foran stortingsvalget 1977
 • President den norske avdeling av International Federation of University Women (Norske kvinnelige Akademikeres landsforbund) 1982-1984
 • Leder Interimstyret i organisasjonen Frøyas Hus fra 1997
 • Varamedlem Styret for Akershus Nei til EU 1997-2006
 • Medlem Landsstyret for den norske seksjon av International League for Peace and Freedom (WILPF) 1998-2004

Andre administrative verv

 • Leder Styret for stiftelsen Kvinneuniversitetet 1983-1989
 • Leder Styret for stiftelsen Kvinneuniversitetet 1992-1994
 • Nestleder Styret for stiftelsen Kvinneuniversitetet 1995-1996

Litteratur

 • Ås, Berit: "Har verden råd til kvinner? Har Norge?", i LO-aktuelt nr. 5 1998
 • Ås, Berit: "Tenk før du handler." I: Forbrukerrådets årbok 1964
 • Ås, Berit: "Ungpikens yrkesvalg." I: Norske oppslagsverker A/S, Oslo 1959
 • Ås, Berit: Analyse av utdannelsesforhold for kommende ungdomskull, Oslo 1959
 • Ås, Berit og Sverre Brun-Gulbrandsen: "Kjønnsroller og ulykker." I: Tidsskrift for samfunnsforskning, juni, 1960
 • Ås, Berit: "Gutter og jenter i hjemmet og på skolen." I: Pedagogisk tidsskrift, 1960
 • Ås, Berit: "Psykologiske reaksjoner på trusler." I: Atomvåpen. Kjennsgjerninger og vurderinger, Oslo 1962
 • Ås, Berit: "Ulykkesfugler og trygge barn." I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 1962
 • Ås, Berit: Forbrukeren i det moderne samfunn, Oslo 1966
 • Ås, Berit: A study of Personality factors and experience in traffic as determinants of driving skills. A first report in the problem area, the experimental procedures and the findings. Center for research on Social behaviour. university of Missouri, Columbia, Columbia 1966
 • Ås, Berit: "The psychology of driving." I: Studies of traffic, Interdisiplinary studies from the scandinavian summer university, København 1966
 • Ås, Berit: Om trafikkskilt. En undersøkelse av kunnskaper om skilt før og etter et TV-program, Oslo 1968
 • Ås, Berit: Forståelse av trafikkskilt, Oslo 1969
 • Kan røykevaner endres?, Oslo 1969
 • Ås, Berit: Trafikkopplæring - trafikksikkerhet. En kritisk trafikkteoretisk analyse, Oslo 1970
 • Ås, Berit: "Mennesket, Miljøet og Planleggingensdagen 1970." I Referat fra Planleggingsdagen, Oslo 1970
 • Ås, Berit: Om tr-A-fikk-S-ik-KER-het. Observasjon av barns adferd på vei til og fra skolen. En kommununalpolitisk analyse. Asker kommune. Universitetet i Oslo, psykologisk institutt, 1970
 • Ås, Berit: "Sort på hvitt." I: Hva vil du med børn?, 1970
 • Ås, Berit: "Dagens transportform og Dens Omkostninger I." I Byggekunst nr. 3, 1971
 • Artikler i Kvinnens Lille Røde, Oslo 1971
 • Ås, Berit: "Om demokratiet og de smertelige erkendelser." Publ. i Kvinden og Samfundet nr. 10, 1972
 • Ås, Berit: Psysical planning for mental health, København 1974
 • Ås, Berit: On female culture. An attempt to formulate a theory of women s solidarity and action, Oslo 1974
 • Ås, Berit: Motivating Governments to Act, New York 1975
 • Ås, Berit: "Kvinnen, mannen og barnet.", i T. Frost og F. A. Wyller (red.): Ekteskapets ide gjennom tidene, Oslo 1975
 • Ås, Berit: "Hva vil vi med barn?" I: Norsk pedagogisk tidsskrift, Oslo 1975
 • Ås, Berit: "Kvinner i forsvaret - eller kvinnene og krigen." I: Et Alliansefritt Norge. Debatthefte fra Sosialistisk Opplysningsforbund, Oslo 1976
 • Ås, Berit: "Aksjonsforsker og politiker - noen refleksjoner, en klargjøring og et eksempel." I: Aksjonsforskning i teori og praksis, Oslo 1977
 • Ås, Berit: On Motivation, Geneva 1977
 • Ås, Berit: "De 5 herskerteknikker - om ufarliggjøring av undertrykkerens våpen." I Årbog for kvinderet. Kvinderetlig Skriftserie, København 1979
 • Ås, Berit: "Influencing Social Climate with regard to Smoking." I: The Smoking Epidemic, a matter of Worldwide concern, Stockholm 1979
 • Ås, Berit: "Stå på: Utrettelig gjennom 20 år. Fra stortingets saksarkiv 1947-1966." I Kjerringråd nr. 18, 1979
 • Ås, Berit: "Kvindebevægelsen som en del av samfundsudviklingen - begyndelsen til en ny tid?" I: Hvis sag var det nu det var? Socialpolitisk forening, Chr. Filers forlag København 1979
 • Ås, Berit: "Den manliga teknologin." I: Rusta for fred, kvinnor och fredskamp, Gidlunds forlag Stockholm 1979
 • Ås, Berit: "Kvinnekårenes forværring er velferdens undergang." I Konferansenummer Social Utveckling och Ekonomisk Tillvaxt Sociologisk Forskning, no. 1, 1980
 • Ås, Berit: "Den vanskelige ulydigheten.", i Bernt Hagtvedt (red.): Den vanskelige ulydigheten, Pax forlag Oslo 1981
 • Ås, Berit: Kvinner i alle land... Håndbok i frigjøring, Oslo 1981
 • Ås, Berit: "A Five-Dimensional Model for Change: Contradictions and Feminist Consciousness." I: Women's Studies International Quarterly, Oxford 1981
 • Ås, Berit: "A Materialistic View of Men's and Women's Attitudes Toward War." I: Women's Studies International Quarterly, Oxford 1982
 • Ås, Berit: "Tilbakeblikk og sideblikk på begrepet kvinnekultur.", i Haukaa, Hoel og Haavind (red.): Kvinneforskning, bidrag til samfunnsteori. Festskrift til Harriet, Universitetsforlaget Oslo 1982
 • Ås, Berit: "More power to women.", i Robin Morgan (red.): Sisterhood is global. The international Women's movement anthology, Anchor Press/Doubleday New York 1984
 • Ås, Berit: "Noa var den første som kvoterte." I: Kvinner på universitetet, Likestillingsutvalget. Universitetet i Oslo, Oslo 1984
 • Ås, Berit: "The feminist University." I: Women's studies international quarterly nr. 4, 1985
 • Ås, Berit: "Mobilizing women for action." I: The decade for women: Special report. Canadian Congress for learning opportunities for women, Montreal 1986
 • Ås, Berit: "Hvis en ikke er forut sin tid kommer ens tid aldri." I: Nytt om kvinneforskning. NAVF, 1987
 • Ås, Berit: Managing visisons from invisibility to visibility: Women's impact on the nineties, Amsterdam 1989
 • Ås, Berit: "En 9-punkts strategi for mobilisering av kvinner til suksess.", i Karine Hertzberg og Nils Christian Stenseth (red.): Ikke bare si det, men gjøre det, Universitetsforlaget Oslo 1992
 • Ås, Berit: "Likestilling, fred og utvikling: Bejingkonferansen i 1995 i et historisk perspektiv." I: Mennesker og rettigheter nr. 2, 1994
 • Ås, Berit: "Etableringen av Kvinneuniversitetet, et studiesenter på kvinners villkår." I: Alma maters døtre: et århundre med kvinner i akademisk utdanning, red.: Suzanne S. Lie og Maj Birgit Rørslett, Pax forlag Oslo 1995
 • Ås, Berit: "Globalization as the feminization of poverty: what, when and how to teach", i Birgit Broch-Utne og Gunnar Garbo (red.): Globalization - on whose terms?, Report no.5, University of Oslo 1999
 • Haslund, Ebba: Ild fra Asker: et portrett av Berit Ås, Pax Oslo 2008
 • Ås, Berit: Kvinner i alle land: håndbok i frigjøring, Aschehoug Oslo 2008