Galtung, Bjørg Hope

Galtung, Bjørg Hope (1942-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 13.09.1942 i Bremanger, Sogn og Fjordane
 • Datter av prest Ivar R. Slaattelid (1904-1976) og husmor Borghild Hope (1913-2007)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1981 - 1985, Sp.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1997 - 2001, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  2. varapresident, Stortinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1996 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Os realskole 1959
 • Hordaland fylkeskommunale gymnas 1961
 • Bergen Lærerskole 1964
 • Engelsk grunnfag, Sagene Lærerskole 1970
 • Grunnkurs Valgobservasjon, UiB 1998
 • Deler av grunnkurs Tysk fjernundervisning 1998

Yrke

 • Lærer Torsnes to-delte barneskole 1961-1962
 • Lærer Jondal barne- og ungdsomsskule 1964-1970
 • Lærer Torsnes udelte barneskule 1970-1980
 • Regnskapsfører Folgefonn Maskin 1976-1983
 • Rektor Herand skule 1998

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds medalje 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Jondal Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991, 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Jondal 1976-1979
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsnemnda, Hardangerregionen 1980-1993
 • Varamedlem Statens idrettsråd 1981-1984
 • Varamedlem Styret for INKO-tjenesten i Hordaland 1984-1989
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1985-1989
 • Medlem Statens idrettsråd 1985-1987
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Hordaland 1988-1991
 • Medlem Styret for Haukeland sykehus 1989-1995
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1996

Tillitsverv i partier

 • Revisor Jondal Sp 1976-2003
 • Studieleder Hordaland Sp 1982-1987
 • Nestleder Hordaland Sp 1988-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Styret for Vasskraftkommunar (LVK) 1983-1997
 • Medlem Fylkesstyret for Kommunenes Sentralforbund 1984-1993
 • Medlem NORDEMs beredskapsgruppe fra 1997

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1988-2002