Hildeng, Britt

Hildeng, Britt (1943-2022)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hildeng, Britt har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1943 i Oslo, Oslo
 • Død 12.09.2022
 • Datter av lufthavnbetjent Oskar Eugen Hildeng (1909-1993) og koldjomfru Aashild M. W. Loddengaard (1908-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Oslo, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 16 for Oslo, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 10 for Oslo, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Finanskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand.polit., UiO 1969
 • Rasjonaliseringsdirektoratets grunnopplæring i effektiviseringsarbeid 1971
 • Doktorand ved NORDPLAN 1983-1987

Yrke

 • Ansatt ved Arbeidernes pressekontor og i Arbeiderbladet 1963-1968
 • Konsulent i Statens rasjonaliseringsdirektorat 1970-1972
 • Ansatt ved Norges kommunal- og sosialhøgskole fra 1973 (permisjon fra 1991)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1971-1975, 1995-1997
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1975-1979
 • Medlem Oslo Formannskap 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Boligutvalget 1971-1975
 • Medlem Rådet for NORAD 1974-1977
 • Medlem Kulturutvalget 1975-1979
 • Medlem Skolestyret 1975-1979
 • Medlem Styret for NORDPLAN 1983-1987
 • Medlem Rådet for sosialarbeiderutdanning 1983-1986
 • Medlem Arbeidsutvalget for RSU - Rådet for sosialarbeiderutdanning 1983-1987
 • Medlem Styret for NORDPLAN 1990-1993
 • Medlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1992-1993
 • Medlem Styret for Vestfjordens avløpsselskap 1992-1994
 • Medlem Helse- og sosialkomiteen, Oslo 1992 (kommunalråd)
 • Nestleder Samferdsels- og miljøkomiteen 1992-1994 (kommunalråd)
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1993-1997
 • Leder Byutviklingskomiteen 1994-1995 (kommunalråd)
 • Medlem Forretningsutvalget 1994-1997
 • Leder Kultur- og utdanningskomiteen 1995-1997 (kommunalråd)
 • Medlem Arbeidsutvalget for Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1995-1997
 • Medlem Styret for Rikskonsertene fra 2009
 • Varamedlem Styret for Norsk Folkemuseum fra 2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1964-1967
 • Medlem A's kvinnesekretariat 1966-1973
 • Nestleder AUF 1967-1969
 • Nestleder Oslo A 1992-1992
 • Leder Oslo A 1993-2000
 • Medlem DNAs sentralstyre 1995-2001
 • Leder DNAs Utdannings- og kunnskapsutvalg 1995-1997
 • Leder Oslo Arbeidersamfunn 1998-1999
 • Medlem Oslo Arbeiderpartis seniorutvalg fra 2010

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem styret for Norges Husflidslag fra 2010

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1982-1986
 • Medlem Styret i KvinneUniversitetet 1984-1987
 • Medlem Styret i Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1988-1993

Litteratur

 • Hildeng, Britt: Sosionomen i et endringsarbeid, 1981
 • Hildeng, Britt: Rammer og ressurser for sosialt arbeid, Universitetsforlaget 1982
 • Hildeng, Britt: Om felleskultur i prosjektarbeid, NKSH 1985
 • Hildeng, Britt: Velferdsstaten i krise, NKSH 1986
 • Hildeng, Britt: Velferdsstaten som handlingsarena, NKSH 1988