Breivik, Birger

Breivik, Birger (1912-1996)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1958-1961
Ansiennitet:
3 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Breivik, Birger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.10.1912 i Fyresdal, Telemark
 • Død 28.06.1996
 • Sønn av kjøpmann Gunnar Breivik (1871-1957) og Anne Vadlid (1870-1948)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1958 - 1961, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 - 1959
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1959 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1960 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i engelsk ved University of Cambridge og City of London College
 • Handelsskole 1931
 • Middelskole 1934
 • Student 1937
 • Norges Handelshøgskole eksamen 1940

Yrke

 • Lærer ved Fjellhaug Ungdomsskole 1933-1937
 • Lærer ved Fjellhaug Ungdomsskole 1940-1945
 • Lærer ved Oslo Handelsgymnasium 1940-1945
 • Styrer ved Drottningborg Handelsskole 1945-1965

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Fjære menighetsråd 1953-1957
 • Medlem Skolestyret, Fjære 1957-1959
 • Varamedlem Styret for Indiafondet 1959-1961
 • Medlem Agder bispedømmeråd 1965-1969
 • Medlem Styret for Fjellhaug skoler 1970-1981
 • Medlem Styret for Drotningborg skole 1970-1982
 • Medlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1970-1977
 • Medlem Forstanderskapet ved Kristelig Gymnasium 1973-1981

Tillitsverv i partier

 • Medlem KrFs programnemnd 1959-1961
 • Medlem KrFs arbeidsutvalg 1961-1967
 • Varaformann Kristelig Folkeparti 1961-1967
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1967-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk Luthersk misjonssamband, avdeling Oslo 1935-1936
 • Formann Norsk Luthersk misjonssamband, avdeling Oslo 1937-1938
 • Medlem Hovedstyrets ungdomsnemnd, Norsk Luthersk misjonssamband 1942-1943
 • Formann Hovedstyrets ungdomsnemnd, Norsk Luthersk misjonssamband 1943-1945
 • Medlem Skolerådet, Norsk Luthersk misjonssamband 1953-1970
 • Medlem Hovedstyret, Norsk Luthersk misjonssamband 1958-1973
 • Assisterende generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband 1965-1970
 • Generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband 1970-1982
 • Medlem Styret for Norsk misjonsråd 1971-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Norea radio 1957-1965
 • Medlem Representantskapet for Norsk Lærerakademi 1973-1981

Litteratur

 • Ekroll, Kåre: I samtale med Birger Breivik, Oslo 1984