Wiig, Birgit

Wiig, Birgit (1928-1998)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 100 dager

Gå til bildegalleri

Wiig, Birgit har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.04.1928 i Askim, Østfold
 • Død 29.05.1998
 • Datter av redaktør Halfdan Andreas Borgersen (1887-1949) og hjemmeværende Irma Neubauer (1900-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1973 - 1977, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1973-16.10.1973 for Anton Skulberg.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Magistergrad i litteraturhistorie 1955

Yrke

 • Litteraturanmelder i Dagbladet 1955-1965
 • Forlagssekretær i Gyldendal Norsk Forlag 1956-1957
 • Redaktør Øvre Smaalenene 1957-1993
 • Hjelpelærer i tysk litteratur ved Universitetet i Oslo 1963
 • Litteraturanmelder i Aftenposten 1965-1973
 • Hjelpelærer i drama ved Teatervitenskapelig Institutt, Universitetet Oslo 1967-1968
 • Frilans skribent 1985-1993
 • Redaktør i Forum Newspaper, Nairobi 1985
 • Litteraturanmelder i Arbeiderbladet fra 1987
 • Redaktør for FORUM 95, en nyhets- og temaavis fra den alternative kvinnekonferansen i Bejing 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Kommunestyre 1995-1998

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for norsk utviklingshjelp fra 1970
 • Medlem Likestillingsrådet 1972-1976
 • Medlem Norsk filmråd 1974-1978
 • Formann NORAD's kvinneutvalg 1974-1979
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1977-1983
 • Varamedlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1984-1988
 • Varamedlem Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker 1988-1994
 • Medlem Kulturstyret 1995-1998
 • Medlem Byggenemnda 1995-1998
 • Medlem Familiebeskatningsutvalget

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Athenaion 1954
 • Formann Oslo Kvinnesaksforening 1965-1968
 • Formann Norske Kvinners Nasjonalråd 1968-1973
 • Visepresident Det internasjonale kvinneråd 1986-1991
 • Stifter Opplysningsutvalget om Norge og EU 1988
 • Medlem Nei til EUs styre 1990-1992
 • Formann Styret i Nei til EU i Ski 1993-1995
 • Medlem Representantskapet i Foreningen Norden fra ca. 1973

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Avisen Øvre Smaalenene 1976-1993

Litteratur

 • Wiig, Birgit, Ebba Lind, Bente Lund og Kari Borg Mannsåker: Nei. 4 om kvinner i forsvaret, Oslo 1954
 • Kvinne i dag og i morgen, Oslo 1971
 • Wiig, Birgit: Kvinner selv: den skjulte norgeshistorien fra vår egen nære fortid, Oslo 1984
 • Wiig, Birgit: Bon Appettit, Oslo 1987