Jacobsen, Bjørn

Jacobsen, Bjørn (1960-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.06.1960 i Sandnessjøen, Nordland
 • Sønn av ingeniør Helge Jacobsen (1934-) og sykepleier Ingrid Rustad (1937-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2003 - 30.09.2004

  2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2006
  Vara innpisker Lagtinget, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2006 - 30.09.2009
  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 02.10.2007 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hagebyen ungdomsskole 1974-1976
 • Vefsn folkehøgskule 1976-1977
 • Agronomutd. ved Kalnes jordbruksskule 1978-1979
 • Allmennfag ved Hegdehaugen videregående skole 1988
 • Ex.phil., UiO 1989

Yrke

 • Landbruksvikar i Malvik kommune 1977
 • Skogsarbeider Sør-Trøndelag Skogeierlag 1977
 • Gårdsbestyrer/forpakter ved Røkenes Gård 1979-1983
 • Pleieassistent ved Dikemark/Ullevål sykehus 1985-1989 (deltid)
 • Bistandsarbeider i Forum Syd Nicaragua 1991-1993
 • Fylkesleder i Miljøheimevernet/Grøn Kvardag 1993-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Kommunestyre 1983-1985
 • Varamedlem Molde Kommunestyre 1995-1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret Harstad SV 1982-1984
 • Valgkampsekretær Møre og Romsdal SV 1989-1989
 • Medlem Styret Møre og Romsdal SV 1995-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Trondenes Bygdeungdomslag 1979-1980