Berg-Sæther, Bjarne

Berg-Sæther, Bjarne (1919-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 347 dager

Gå til bildegalleri

Berg-Sæther, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1919 i Tjeldsund, Nordland
 • Død 05.08.2009
 • Sønn av kystlos Berg-Sæther (1876-1948) og husmor Magna Toresen (1881-1952)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1969 - 1973, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1936
 • Gymnas 1936-1937
 • Studieopphold i England 1939
 • Ettårig gymnas handelskurs med språk 1941

Yrke

 • Konstituert lærer 1943-1945
 • Førstesekretær ved Kommunal- og arbeidsdepartementets Finnmarkskontor 1946-1952
 • Interkommunal tiltaksråd 1953
 • Bokholder/kontorsjef ved Trondenes Kraftverk 1954-1970
 • Kontorsjef i Sør-Troms Elforsyning A/S 1971-1986

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Krigsdeltakermedaljen 1940
 • Harstad bys fortjenestmedalje 1969
 • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1989
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Sandtorg Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Ordfører Harstad Kommunestyre 1963-1967
 • Medlem Harstad Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Troms 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Troms 1955-1959
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1958-1959
 • Medlem Fylkesting, Troms 1959-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1959-1963
 • Fylkesordfører Fylkesting, Troms 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Direksjonen for Vågsfjord Kraftselskap 1956-1975
 • Formann Det interkommunale flyplassutvalget for Evenes flyplass 1964-1967
 • Formann Plan- og byggekomiteen for Harstad nye sykehus 1969-1976
 • Formann Styret for Harstad sykehus 1969-1976
 • Medlem Postrådet 1978-1986
 • Varaformann Styret for Niingen Kraftlag 1980-1990

Tillitsverv i partier

 • Formann Sandtorg Arbeiderparti 1945-1952
 • Formann Sør-Troms Arbeiderparti

Andre administrative verv

 • Formann Representantskapet for Harstad Oppland Rutebil fra 1964
 • Formann Styret i Fiskernes Bank/Kreditkassen, Harstad 1975-1986