Eia, Bjarne

Eia, Bjarne (1923-2000)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 131 dager

Gå til bildegalleri

Eia, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.03.1923 i Våle, Vestfold
 • Død 23.07.2000
 • Sønn av gårdbruker Olaf Eia (1888-1958) og Abigael Mysing (1890-1953)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1969 - 1973, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Spesialutdanning i elektronikk 1947
 • Spesialutdanning i økonomi 1963-1964
 • Forsvarets Høyskole 1965
 • Spesialutdanning i folkerett 1966-1967

Yrke

 • Sjøoffiser 1945
 • Skipsoffiser, nestkommanderende og sjef for torpedobåter og jagere 1945-1962
 • Løytnant 1946
 • Kapteinløytnant 1952
 • Orlogskaptein 1956
 • Tjeneste i den Etiopiske marine for å bygge opp en etiopisk marine 1956-1959
 • Kommandørkaptein 1962
 • Torpedokanonbåtinspektør 1962-1965
 • Kontorsjef i admiralstaben 1969-1972
 • Avdelingssjef ved organisasjonsstaben Forsvarets Overkommando 1972-1977
 • Kommandør 1972
 • Forsvarsattaché i London og Dublin 1977-1980
 • Ansatt ved Statsministerens kontor, informasjonsberedskap 1980-1982
 • Fylkesberedskapsleder for Vestfold 1982-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • The Defence medal
 • Deltakermedaljen 1940-45
 • Håkon den VIIs 70-års medalje
 • Vernedyktighetsmedaljen (Sjøforsvaret)
 • The 1939-45 Star
 • The Atlantic Star med rosett
 • The Italy Star
 • Krigsmedaljen 1945
 • Etiopisk dekorasjon, Commander av Menelik orden, 1. klasse 1960
 • Forsvarsmedaljen med 3 stjerner 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Laksevåg Kommunestyre 1963-1965
 • Medlem Horten Kommunestyre 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1967-1969

Offentlige verv

 • Medlem NATO Naval Armament Group 1972-1977 (representant for Norge)

Tillitsverv i partier

 • Formann Horten Høyre 1967-1969
 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1967-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sjømilitære samfund 1966-1969