Elde, Bjarne Storfold

Elde, Bjarne Storfold (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 218 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.12.1955 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Sønn av overstyrmann Nils Elde (1926-) og sekretær Sigrun Tordis Storfold (1932-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1963-1972
 • Økonomisk gymnas 1972-1975
 • Ex.phil. 1977
 • Etterutdanning i personalforvaltning og ledelse ved DH i Molde 1987-1988
 • Etterutdanning ved BI Kristiansund - økonomistyring 1990
 • Etterutdanning ved NKS Høgskole, Markedsføringsstudiet og Ledelsesstudiet 1993-1995
 • Statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Molde 1997-1998
 • Personal- og arbeidsjus, Managementprogr. BI 1998-1999
 • Prosjektledelse, Managementstudiet, BI 2000-2001

Yrke

 • Lærervikar ved Kristiansund grunnskole 1977-1978
 • Fullmektig ved Kristiansund kommunerevisjon 1978-1981
 • Sekretær ved Kristiansund kommunerevisjon 1981-1982
 • Personalkonsulent i Kristiansund kommune 1982-1991
 • Personalsjef ved Nordmøre Energiverk A/S fra 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund Bystyre 1975-1979, 1999-2003
 • Medlem Kristiansund Formannskap 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Kulturstyret, Kristiansund 1976-1987
 • Nestleder Likestillingsutvalget, Kristiansund 1977-1983
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal 1980-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal 1984-1987
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal 1988-1990
 • Nestleder Skolestyret, Kristiansund 1988-1995
 • Medlem Kristiansund Forum 1992-1995
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Kristiansund 1993-1995
 • Medlem Overligningsnemnda 1999-2003
 • Nestleder Administrasjonsutvalget, Kristiansund 1999-2007
 • Medlem Driftsutvalget, Kristiansund 2003-2007
 • Medlem Fellesnemnda, Kristiansund/Frei 2005-2007 (vedr. kommunesammenslåing)

Tillitsverv i partier

 • Leder Møre og Romsdal AUF 1974-1974, 1975-1975, 1977-1977
 • Medlem AUFs landsstyre 1974-1974, 1975-1975, 1977-1977
 • Leder Nordlandet AUF 1976-1978
 • Leder Kristiansund Arbeiderparti 1980-1981
 • Sekretær Kristiansund Arbeiderlag 1984-1989, 1995-1996, 1999-2001, fra 2003
 • Studieleder Kristiansund Arbeiderparti 1992-1993
 • Nestleder Kristiansund Arbeiderparti 1993-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem LOs ungdomsutvalg i Møre og Romsdal 1979-1989
 • Leder Kristiansund og omegn AOF-forening 1979-1980
 • Medlem Distriktsstyret i NKF Møre og Romsdal 1980-1982
 • Leder Norsk Kommuneforbunds avdeling 118 1980-1982
 • Nestleder Kristiansund og omegn AOF-forening 1986

Andre administrative verv

 • Medlem Stiftelsen Norsk Kystkultursenter 1997-1999
 • Medlem Interimstyre Stiftelsen S/T Borgenes 1997
 • Nestleder Stiftelsen Norsk Kystkultursenter 1999-2000