Fjærtoft, Bjarne

Fjærtoft, Bjarne (1899-1981)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1958-1961
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Fjærtoft, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.11.1899 i Jondal, Hordaland
 • Død 28.08.1981
 • Sønn av lensmann Edvard I. Fjærtoft (1855-1934) og Inger Kvåle (1864-1941)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1960 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1920
 • Cand.jur. 1924

Yrke

 • Sakførerfullmektig i Vadsø 1925-1927
 • Overrettssakfører i Ålesund 1927-1947
 • Forretningsfører for Ålesund Kreditorforening 1927-1946
 • Kommisjonær for Norges Hypotekforening for Næringslivet 1928-1946
 • Byfogd i Ålesund 1946-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ålesund Formannskap 1947-1950
 • Ordfører Ålesund Bystyre 1950-1951
 • Medlem Ålesund Bystyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Lønnsnemnda, Ålesund 1946-1950
 • Statens kontrollør Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 1946
 • Formann Den rådgivende lønnsnemnda, Møre og Romsdal 1947-1950
 • Formann Husleienemnda fra 1947
 • Formann Den faste valdgiftsnemnda til Klippfiskeksportørane 1947-1956
 • Formann Styret for Ålesund kommunale pensjonskasse fra 1948
 • Medlem Samferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1948-1952
 • Formann Tiltaksrådet, Ålesund fra 1951
 • Varaformann Samferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1952-1960
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund 1952-1972
 • Medlem Representantskapet for Tafjord Kraftselskap 1956-1967
 • Formann Samferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1960-1968
 • Formann Tilsynsrådet for Ålesund kretsfengsel fra 1961
 • Medlem Reisende kontrollkommisjon for Sunnmøre 1962
 • Medlem Styret for Tafjord Kraftselskap 1967-1971
 • Medlem Komiteen til i nordiske lovsamarbeid å utrede spørsmålet om og eventuelt fremme forslag til revisjon av sjøfartslovgivningen i nordisk lovsamarbeid 1968
 • Formann Den faste valdgiftsnemnda til A/L Utrustning
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Ålesund
 • Formann Ligningsnemnda, Ålesund

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal fylkesvenstrelag 1948-1948
 • Formann Rådet i Ålesund Venstrelag 1951-1955
 • Medlem Venstres landsstyre 1960-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Ålesund Handelsforening, Klippfiskgruppa 1930-1946
 • Tillitsmann Dei Norske Klippfiskeksportørars Landsforening 1930-1947
 • Sekretær Ålesund Handelsforening 1930-1947
 • Sekretær For Ålesund Handelsforenings Sild- og Ferskfiskgruppe 1941-1946
 • Sekretær Norges Saltfiskeksportørars Landsforening 1942-1947
 • Medlem Styret for Småkvalfangernes Salslag 1960
 • Medlem og varaformann Styret for Den norske dommerforening 1962-1968
 • Sekretær Norges Feitsildeksportørars og Grossistars Landsforening, Møreavdelinga
 • Sekretær Ålesund Handelsforening, Rogngruppa

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Ålesund og Møre privatbank 1930-1943
 • Formann Representantskapet for Ålesund og Møre privatbank 1943-1953
 • Medlem Representantskapet for Norges Hypotekforening for næringslivet 1947-1957
 • Formann Representantskapet for Norges Hypotekforening for næringslivet fra 1957