Flem, Bjarne

Flem, Bjarne (1914-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 330 dager

Gå til bildegalleri

Flem, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.09.1914 i Haram, Møre og Romsdal
 • Død 08.12.1999
 • Sønn av gardbruker og fiskeskipper Petter Hansen Flem og Ingeborg Alvestad

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Venstre, 09.12.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Radio- og kystskippereksamen 1943

Yrke

 • Fiskeskipper 1938-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haram Formannskap 1947-1951, 1963-1964
 • Medlem Haram Kommunestyre 1964-1966

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Haram 1946-1947
 • Medlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund 1952-1968
 • Medlem Reassuranseinstituttet for fiskeredskaper 1952-1975
 • Medlem Garantikassen for lottfiskere 1956-1968
 • Medlem Utvalg om Lov om eiendomsrett til fiskefartøy m.m 1956
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund 1972-1980

Tillitsverv i partier

 • Formann Haram Venstrelag 1973-1976, 1979-1980
 • Formann Møre og Romsdal Venstrelag 1974-1976

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Det lokale ungdomslag 1933-1935
 • Formann Flemsøy fiskarlag 1936
 • Formann Flemsøy fiskarlag 1938
 • Medlem Styret i Sunnmøre fiskarlag 1948-1966
 • Formann Sunnmøre fiskarlag 1950-1953
 • Formann Sunnmøre fiskarlag 1957-1959

Andre administrative verv

 • Ordfører Representantskapet for Sunnmøre Fiskeindustri A/S fra 1974
 • Formann Styret for Peilo Teknikk A/S 1977-1983
 • Medlem Representantskapet for A/S Fiskernes Bank 1978-1982
 • Medlem Kontrollnemnda i Ålesundavdelinga av A/S Fiskernes Bank 1978-1982