Hanssen, Bjarne

Hanssen, Bjarne (1917-2014)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 19 dager

Gå til bildegalleri

Hanssen, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter