Hermansen, Bjørg

Hermansen, Bjørg (1946-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 03.08.1946

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1977 - 1981, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1981 - 1985, A.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem A/S Vinmonopolets styre, 1980-1983
  • Medlem Valglovutvalget av 1980, 1980-1982
  • Medlem Statens friluftsråd, 1980-1984
  • Varamedlem Riksskattenemnda, 1984-1988
  • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1991-1997
  • Medlem Domstolkommisjonen fra 1996
  • Medlem Styret for Høgskolen i Stavanger fra 1997