Johansen, Bjørg

Johansen, Bjørg (1925-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1969-1973

Gå til bildegalleri

Johansen, Bjørg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter