Kristiansen, Bjarne

Kristiansen, Bjarne (1937-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.10.1937 i Bømlo, Hordaland
 • Sønn av småbruker og sjømann Hans Kristiansen og husmor Johanna B. Hillesøy

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Hordaland, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Sekretær, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Utdanning i IKT
 • Student 1956
 • Befalsskole 1957
 • Lærerskoleeksamen 1961
 • Kroppsøving grunnfag 1966
 • Spesialpedagogikk 1969
 • Adjunkt 1969
 • Utdanning i ledelse 1993

Yrke

 • Lærer i Bremnes framhaldsskole 1961-1964
 • Lærer/rådgiver Bremnes ungdomsskule 1965-1971
 • Konsulent Bømlo skolekontor 1972-1973
 • Undervisningsinspektør Bremnes ungdomsskule 1974-1980
 • Rektor ved Hillestveit barne/ungdomsskole 1981-1986
 • Rektor ved Bremnes ungdomsskule 1989-1999 (ansatt 1986, permisjon 1986-89)
 • Regionsekretær Sunhordland kursregion 1998-2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bømlo Kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Bømlo Formannskap 1975-1979, 1979-1983, 1991-1995
 • Ordfører Bømlo Kommunestyre 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Bømlo 1967-1971
 • Medlem Kulturstyret, Bømlo 1971-1979
 • Formann Skolestyret, Bømlo 1971-1972
 • Formann Byggenemnda for sentralidrettsanlegg 1974-1976
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Bømlo 1975-1979
 • Formann Administrasjonsutvalget, Bømlo 1979-1983
 • Formann Plan- og byggenemnda 1984-1985
 • Lekdommer Gulating Lagmannsrett 1984-2007
 • Medlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1988-1991
 • Nestleder Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen 1989-1994
 • Medlem Byggenemnda/Prosjektgruppa for idrettshall 1990-1992
 • Formann Overligningsnemnda 1991-2000
 • Medlem Styret for Høgskolen Stord - Haugesund 1994-2000
 • Leder Interimstyret for Høgskolen Stord - Haugesund fra 1994
 • Medlem Styret for Finnås kraftlag 1996-2000 (representant for kommunen)
 • Medlem Representantskapet for Sunnhordland Kraftlag 1998-2000

Tillitsverv i partier

 • Formann Bømlo A 1973-1977
 • Sekretær Bømlo A 1978-1980
 • Medlem Styret for Hordaland DNA 1979-1981
 • Medlem Hordaland A's arbeidsutvalg 1980-1982
 • Nestformann Hordaland A 1981-1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Bremnes Idrettslag 1963-1965
 • Sekretær Bremnes Idrettslag 1965-1967
 • Nestformann Sunnhordland fotballkrets 1968-1978
 • Sekretær Bremnes Idrettslag 1970-1971
 • Formann Bremnes Idrettslag 1971-1973
 • Sekretær Bremnes Idrettslag 1973-1975
 • Sekretær Bremnes Idrettslag 1989-1991
 • Æresmedlem Bremnes Idrettslag 1999

Andre administrative verv

 • Medlem Brunemnd (Bømlo - Stord) 1983-1984
 • Formann Brunemnd (Bømlo - Stord) 1985-1986
 • Medlem Styret for A/S Olivin 1989-1999
 • Medlem Styret for Sunnhordaland Bru & Tunnelselskap 1991-2001