Saltnes, Bjarne

Saltnes, Bjarne (1934-2016)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 238 dager

Gå til bildegalleri

Saltnes, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.02.1934 i Skaun, Sør-Trøndelag
 • Død 16.05.2016
 • Sønn av møllearbeider Lars Saltnes (1909-1991) og husmor Elida Brobak (1912-1986)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Preshus barneskole 1940-1948
 • Buvika Framhaldsskole 1948-1949
 • Trondheim Yrkesskole (tømrerlinja) 1950-1951

Yrke

 • Anleggsarbeider 1957-1963
 • Håndverker ved J.C. Piene & søn A/S/Stormøllen A/S 1964-1997

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • DNAs 50-års utmerkelse
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1991
 • LOs 40-års nål 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Buvik Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Skaun Kommunestyre 1965-1967, 1967-1971
 • Ordfører Skaun Kommunestyre 1971-1975, 1979-1983
 • Medlem Skaun Formannskap 1983-1987, 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Jordstyret, Buvik 1956-1963
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1972-1986
 • Varamedlem Forsyningsnemnda, Sør-Trøndelag 1972-1979
 • Skjønnsmann , Midt-Trøndelag domssogn 1975-2000
 • Medlem Bygningsrådet, Buvik 1976-1986
 • Medlem Frostating Lagmannsrett 1980-1987
 • Medlem Trondheimsregionens Friluftsråd 1980-1987
 • Medlem Arbeidsretten, Midt-Tøndelag domsogn 1985-2000

Tillitsverv i partier

 • Leder Skaun Arbeiderparti 1965-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Buvik Idrettslag 1951-1952
 • Leder Buvik Idrettslag 1960-1962
 • Leder Møllearbeidernes Fagforening 1977-1986
 • Leder LOs samarbeidsorgan i Sør-Trøndelag 1980-1992

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for J.C. Piene & søn A/S/Stormøllen A/S 1972-1994