Skau, Bjørn

Skau, Bjørn (1929-2013)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Skau, Bjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.02.1929 i Borre, Vestfold
 • Død 02.03.2013
 • Sønn av formann Johan Fredrik Skau (1887-1975) og husmor Marie Ingeborg Halvorsen (1890-1966)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosialdepartementet, 15.12.1961 - 28.08.1963
  Statssekretær, Sosialdepartementet, 27.09.1963 - 12.10.1965
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1957

Lærlingepraksis

 • Journalistlærling 1946-1948

Yrke

 • Journalist 1945-1957
 • Konsulent i Statens Edruskapsråd 1957-1959
 • Journalist 1965-1967
 • Rådmann i Skjeberg 1967-1977
 • Seksjonssjef i kulturseksjonen i Nordisk Råds kulturseksjon 1975-1977
 • Fylkeshelsesjef Buskerud fylkeskommune, Drammen 1978-1986
 • Direktør Buskerud sentralsykehus 1986-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Larvik Kommunestyre 1951-1955, 1955-1957
 • Medlem Drammen Formannskap 1983-1987

Offentlige verv

 • Formann Ungdoms- og idrettsutvalget, Larvik 1954-1957
 • Formann Skolestyret, Larvik 1955-1957
 • Nestformann Statens ungdomsråd 1961-1967
 • Medlem Høgskoleutvalget, Østfold 1972-1975
 • Medlem Fylkesskattestyret, Østfold 1973-1975
 • Leder Utvalg for offentlig informasjon 1975-1978
 • Medlem Statens idrettsråd 1980
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1981
 • Medlem Skolestyret, Drammen 1984-1987
 • Varamedlem Rikshospitalets styre 1987-1990
 • Medlem Styret for Rusmiddeldirektoratet fra 1989
 • Medlem Samarbeidsorganet for helseopplysning fra 1992
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Borre fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs landsstyre 1952-1958
 • Nestformann AUFs landsstyre 1958-1961
 • Formann Framfylkingen 1961-1965
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1981-1985
 • Leder Buskerud Arbeiderparti 1981-1986
 • Formann Komité til utredning av Arbeiderpartiets organisasjon 1982-1985
 • Medlem en rekke verv

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder NKS kursutvalg 1971-1975
 • Leder Arbeidernes Edruskapsforbund 1985-1992
 • Medlem Styret i Avholdsfolkets Landsråd 1987-1998
 • Leder IOGT i Norge 1991-1997
 • Medlem Styret i bistandsorganisasjonen FORUT 1993-1997
 • Leder IOGT Vestfold fra 1998