Solli, Bjarne Daniel

Solli, Bjarne Daniel (1910-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1958-1961
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Solli, Bjarne Daniel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.11.1910 i Lenvik, Troms
 • Død 22.10.1989
 • Sønn av gårdbruker og tømmermann Martin Trulssen (1869-1950) og Agnete (1865-1951)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Troms, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 6 for Troms, 1958 - 1961, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 05.05.1960
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1925-1926
 • Korrespondansekurs 1931-1938

Yrke

 • Gårdsarbeider
 • Ligningssekretær 1939-1944
 • Gårdbruker på farsgården 1940-1976
 • Rådmannsfullmektig i Lenvik kommune 1966-1968
 • Sosialsjef i Lenvik 1969-1977

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Lenvik Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1953
 • Medlem Lenvik Formannskap 1953-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsutvalget, Lenvik 1934-1938
 • Medlem Skolestyret, Lenvik 1935-1941
 • Medlem Politiets ansettelsesråd, Troms 1950-1954
 • Medlem Styret for Troms Landbruksskole 1952-1958
 • Medlem Forstanderskapet ved Troms offentlige Landsgymnas 1954-1958
 • Leder Styret for Lenvik alders- og sykeheim 1970-1976
 • Medlem Styret for Lenvik alders- og sykeheim 1979-1983
 • Formann Skolestyret, Lenvik

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeiderungdomslaget "Nordstjerna" 1930-1935, 1938-1940, 1945-1946
 • Medlem Styret for Troms AUF 1934-1938
 • Formann Styret for Lenvik Arbeiderparti 1946-1948
 • Medlem Styret for Lenvik arbeiderparti 1948-1951
 • Medlem Arbeiderpartiets kommuneutvalg 1950-1954

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Lenvik Bonde- og småbrukerlag 1937-1940

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Dagbladet "Nordlys" 1946-1950
 • Ordfører Representantskapet for Troms innland rutebil 1950-1952
 • Medlem Styret for Finnsnes Meieri 1968-1974
 • Formann Styret for Finnsnes Meieri