Stordrange, Bjørn

Stordrange, Bjørn (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
2 år, 28 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.01.1956 i Flekkefjord, Vest-Agder
 • Sønn av rektor, gårdbruker og tidligere stortingsmann Kolbjørn Stordrange (1924-2004) og spesialpedagog Magnhild Hovstad (1931-2019)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1985 - 1989, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-08.06.1983 for Tore Austad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1975
 • Russisk-kurs ved Forsvarets skole i E- og S-tjeneste 1977
 • Cand.jur. 1982
 • Dr.juris 1988

Yrke

 • Journalist ved Høyres Pressebyrå 1979-1980
 • Medarbeider Høyres Avis 1980-1981
 • Vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 1981
 • Forsker ved Det juridiske fakultet 1983-1985
 • Redaksjonssekretær Lov og rett 1984-1990
 • Amanuensis Ved Det juridiske fakultet 1985-1986
 • Førsteamanuensis Ved Det juridiske fakultet 1986-1988
 • Sorenskriver i Flekkefjord 1988-1992
 • Professor II ved Institutt for Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1989-1995
 • Partner i advokatfirmaet Smith og Grette 1992-1999
 • Professor II ved Handelshøyskolen BI 1997-2006
 • Partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange fra 1999

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Flekkefjord 1973-1975
 • Medlem Styret for Norsk Kassettavgiftsfond 1983-1986
 • Nestleder Det kriminalitetsforebyggende råd 1984-1988
 • Formann Styret for Norsk Kassettavgiftsfond 1986-1990
 • Sekretær Undersøkelsesutvalg for Norges Banks nye hovedkontor 1987-1988
 • Rådgiver Vannressursutvalget (revisjon av vassdragsloven) 1987-1988
 • Leder Forbrukerkjøputvalget 1989-1993
 • Sekretær Utvalg til å vurdere straffeansvaret for visse handlinger som kan true rikets sikkerhet 1990-1993
 • Leder Styret for Oslo Sporveier 1998-2001

Tillitsverv i partier

 • Formann Flekkefjord Unge Høyre 1973-1976
 • Formann Vest-Agder Unge Høyre 1974-1976
 • Medlem Diverse utredningsutvalg innen Høyre 1977-1999
 • Soldatsekretær og valgkampsekretær Unge Høyres Landsforbund 1978-1979
 • Medlem Unge Høyres sentralstyre og arbeidsutvalg 1979-1982
 • Formann Unge Høyres lovkomité 1982-1986
 • Sekretariatsleder Høyres stortingsgruppe 1986-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1980-1985

Andre administrative verv

 • Leder Afghanistan-høringen 1983
 • Sekretær Det Nordiske Juristmøte i Oslo 1984
 • Varamedlem Representantskapet for Banque Paribas Norge A/S fra 1987

Litteratur

 • International Afghanistan-hearing : final report : Oslo 13.-16. March 1983
 • Tidsskriftsartikler om juridiske emner bl.a. i Lov og rett, Tidsskrift for rettsvitenskap og Jussens venner
 • Stordrange, Bjørn: Ekspropriasjonserstatningsloven med kommentarer, Oslo 1984
 • Stordrange, Bjørn Reinert (red.): Forbrytelse og straff : ulike kriminalitetsforebyggende strategier, Oslo 1987
 • Stordrange, Bjørn: Ekspropriasjonsrettslige emner: særlig om erstatning for reguleringer, Oslo 1988
 • Stordrange, Bjørn: Fra premisser til kompromisser. Om Stortingets lovbehandling, Universitetsforlaget Oslo 1988
 • Jørgensen, Brit et al. (red.): Med Finanskomiteen i arbeid, Oslo 1988
 • Stordrange, Bjørn: Strafferettslig utroskap, Oslo 1989
 • Gaarder, Karsten og Bjørn Stordrange: Forelesninger i kjøpsrett, TANO Oslo 1992
 • Stordrange, Bjørn og Per Helset: Norsk statsforfatningsrett, Ad Notam Gyldendal Oslo 1998
 • Stordrange, Bjørn og Ove Christian Lyngholt: Ekspropriasjonserstatningsloven med kommentarer, Universitetsforlaget Oslo 2000
 • Stordrange, Bjørn: Forbrytelser mot vårt økonomiske system: utroskap, bestikkelser og investorbedrageri, Fagbokforlaget Bergen 2007