Støtvig, Bjarne

Støtvig, Bjarne (1898-1982)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1961-1965
Ansiennitet:
12 år, 176 dager

Gå til bildegalleri

Støtvig, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.06.1898 i Botne, Vestfold
 • Død 08.01.1982
 • Sønn av gårdbruker Anders Støtvig (1854-1932) og Marie Halvordine Hanssen (1858-1954)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Vestfold fylke (Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord, Stavern, Tønsberg), 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1961 - 1965, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Formann, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1958-61

  Formann, Administrasjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Treiders handelsgymnas, Oslo 1920

Yrke

 • Ekspeditør Larvik 1915-1918
 • Ekspeditør Larvik 1920-1923
 • Kalkulatør Moss 1923-1927
 • Reisende i Oslo 1928-1930
 • Drev egen forretning i Larvik 1930-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Larvik Bystyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1954, 1957-1959, 1959-1963
 • Medlem Larvik Formannskap 1954-1955, 1955-1957

Offentlige verv

 • Medlem Larvik menighetsråd 1936-1940
 • Medlem Overligningsnemnda, Larvik 1938-1945
 • Formann Larvik menighetsråd 1940-1944
 • Medlem Larvik menighetsråd 1944-1946
 • Formann Overligningsnemnda, Larvik 1945-1969
 • Formann Larvik menighetsråd 1946-1948
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Larvik 1948-1957
 • Medlem Representantskapet for Vestfold Kraftselskap 1954-1958
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Larvik 1958-1966
 • Ordfører Representantskapet for Vestfold Kraftselskap 1958-1964
 • Medlem Utvalget til behandling av statsinstitusjoners utflytting fra Oslo 1961-1964
 • Medlem Utetilleggsnemnda 1964-1970
 • Formann Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Larvik 1967-1971
 • Formann Administrasjonskomiteen, Larvik

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Manufakturkjøpmennenes Landsforening 1938-1947

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Larvik Sparebank 1939-1963