Tørresdal, Bjørg

Tørresdal, Bjørg (1958-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 24.09.1958 i Madla, Rogaland
 • Datter av rektor Sverre Tørresdal (1927-) og husmor og kurslærer Signe Tollefsen (1929-1996)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Rogaland, 2001 - 2005, KrF.
 • Representant nr 13 for Rogaland, 2005 - 2009, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Finanskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Første nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2007 - 30.09.2008

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 30.09.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Hafrsfjord og Revheim 1965-1974
 • St. Svithun gymnas, engelsklinje 1974-1977
 • Lærerutdanning ved Stavanger lærerhøgskole, 3-årig alm.lærer inkl. 1 år spes.ped. 1977-1980
 • Grunnfag engelsk ved Stavanger lærerhøgskole 1980-1981

Yrke

 • Reiseleder for nordmenn i Europa 1978-1992 (sesongarbeid)
 • Lærer ved Kristianslyst skole Stavanger 1981-1988
 • Rådgiver ved Kristianslyst skole 1988-1991
 • Undervisningsinspektør ved Øygard ungdomsskole 1991-1994
 • Rektor ved Øygard ungdomsskole 1994-2001
 • Pedagogisk leder for skolene i Levanger kommune fra 2010
 • Enhetsleder/rektor ved Frol oppvekstsenter, Levanger fra 2012

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Levanger Venstres miljøpris 2010
 • Levanger SVs miljøpris 2010

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utval for å sjå på pedagogisk tilbod til alle førskulebarn fra 2009
 • Medlem Tilsynsutvalget for dommere fra 2010
 • Leder Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 2011
 • Leder Omsetningsrådet fra 2012

Tillitsverv i partier

 • Medlem Rogaland KrFU 1980-1981
 • Nestleder Rogaland KrFU 1981-1985
 • Medlem Landsstyret i KrFU 1982-1983
 • Leder KrFUs utenrikspolitiske utvalg 1983-1985
 • Leder Sandnes KrFK 1990-1992
 • Varamedlem KrFs sentralstyre 2003-2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder ungdomsklubb i Madla Menighet 1977-1982
 • Medhjelper ungdomsarbeid og konfirmantarbeid i Madla Menighet 1977-1982
 • Medlem Styret for stiftelsen Studenthybler 1978-1980
 • Leder Studentrådet Stavanger Lærhøgskole 1979
 • Medlem Høgskolestyret i Stavanger 1980-1981
 • Leder Styret i Rock City, Namsos 2009-2010
 • Medlem Styret i Rock City, Namsos fra 2010
 • Leder styret for Misjonshøgskolen fra 2011

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Trønderhallen fra 2010