Tang, Bjørg Eikum

Tang, Bjørg Eikum (1945-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 142 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.08.1945 i Luster, Sogn og Fjordane
 • Datter av bonde Anders Eikum (1906-1969) og bondekone Malene Molland (1906-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1952-1959
 • Framhaldsskole 1959-1960
 • Realskole, Sogndal 1960-1962
 • Sogndal gymnas (engelsklinja) 1962-1965
 • Statens fysioterapihøgskole, Oslo 1966-1967
 • Ex.phil., Sogndal 1975
 • Helse- og sosialadministrasjon, Sogndal 1990-1994
 • Folkehelsevitenskap, Gøteborg 1998-2000

Yrke

 • Privatpraktiserende fysioterapeut, Hafslo 1968-1988
 • Ledende kommunefysioterapeut, Luster 1988-1990
 • Bedriftsfysioterapeut ved felles bedriftshelsetjeneste i Sogndal 1990-1993 (leder for bedriftshelsetjenesten 1992-1993)
 • Konsulent hos fylkeslegen i Sogn og Fjordane 1993-1998
 • Rådgiver hos fylkeslegen i Sogn og Fjordane fra 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Luster Kommunestyre 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Luster 1976-1979
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Luster 1980-1983
 • Leder Protokoll- og regnskapsnemnda, Sogn og Fjordane 1984-1987
 • Medlem Undervisningsutvalget, Sogn og Fjordane 1984-1987
 • Varamedlem Det regionale høgskulestyret for Sogn og Fjordane, 1984-1991
 • Leder politisk styringsgruppe for helse- og sosialplan, Sogn og Fjordane 1988-1990
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Sogn og Fjordane 1988-1991
 • Nestleder Bygge- og eiendomsutvalget, Sogn og Fjordane 1992-1995
 • Medlem Det regionale høgskulestyret for Sogn og Fjordane 1992-1994
 • Medlem Styret for Gjensidige, Sogn og Fjordane 1992-2000
 • Leder Styret for Fylkessjukehuset, Lærdal 1992-1994
 • Leder Tilsynsrådet for Vik hjelpefengsel 1994-1999
 • Varamedlem Styret for SAS Norge ASA 1994-1997 (oppnevnt av departementet)
 • Varamedlem Styret for Gjensidige Skade 1995-1999
 • Medlem Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 1997-2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sp i Luster 1973-1977
 • Medlem Styret Sogn og Fjordane Sp 1981-1987
 • Medlem Valgkomiteen, Sp's landsmøte 1986-1986
 • Medlem Sp's programutvalg 1988-1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Røde Kors 1994-1996
 • Nestleder Styret for Sogn og Fjordane Røde Kors 1996-1998