Unneberg, Bjørn

Unneberg, Bjørn (1928-2020)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Unneberg, Bjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.02.1928 i Stokke, Vestfold
 • Død 05.01.2020
 • Sønn av skoleinspektør Agnar Unneberg (1903-1988) og hjemmeværende husmor Bergljot Lærum (1901-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Akershus, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 7 for Akershus, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Samferdselsdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1945
 • Cand.jur. 1949

Yrke

 • Universitetsstipendiat i slavisk språk og kultur, Praha 1949-1950
 • Protokollfører Eidsivating lagmannsrett 1951-1953
 • Advokatfullmektig i Oslo 1953-1955
 • Juridisk konsulent i Widerøes Flyveselskap A/S 1955-1963
 • Gårdbruker på gården Brudalen i Ullensaker 1957-2001
 • Kontorsjef i Anderson & Skjånes A/S 1963-1969
 • Redaktør Senterbevegelsens idétidsskrift Senit 1968-1978
 • Sorenskriver i Eidsvoll 1977-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ullensaker Formannskap 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ullensaker 1960-1963
 • Medlem Rådet for konflikt- og fredsforskning 1973-1977
 • Formann utredningsutvalg om sand- og grusressursene 1978-1979

Tillitsverv i partier

 • Formann Sp's kommunalutvalg 1969-1977
 • Medlem Sp's sentralstyre 1977-1979

Litteratur

 • Unneberg, Bjørn: Samfunnet i vekst. Noen tanker om samfunnsplanlegging, Landbruksforlaget Oslo 1965
 • Unneberg, Bjørn: Jus for planleggere, ASPLAN 1969
 • Unneberg, Bjørn: Grønn sosialisme for utkantproletarer, Cultura Oslo 1971
 • Unneberg, Bjørn: Arbeider og bonde. Kollisjonskurs eller tilnærming?, Tiden Oslo 1977
 • Unneberg, Bjørn: Per Borten: Bonde og statsmann, Cappelen Oslo 1988