Undheim, Bjarne

Undheim, Bjarne (1905-1988)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Undheim, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.01.1905 i Time, Rogaland
 • Død 28.05.1988
 • Sønn av lærer og bonde Sem Undheim (1877-1954) og husmor Maren Kristine (1883-1966)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Rogaland, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1965 - 1969, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1969
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1968 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Voss landsgymnas 1925
 • Pedagogisk seminar, Universitetet i Oslo 1929
 • Cand.real., Universitetet i Oslo 1930

Yrke

 • Lektor ved Rogaland landsgymnas 1930-1947
 • Rektor ved Rogaland offentlege landsgymnas og Bryne statsrealskule 1947-1972

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Time Formannskap 1945-1947, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969
 • Ordfører Time Kommunestyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Formann Utvalget for idrettsanlegg, Rogaland 1953-1964
 • Medlem Samlegymnaskomiteen 1959-1960

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Rogaland Ungdomslags Idrettslag 1936-1939
 • Formann Bryne idrettslag 1939-1948
 • Medlem Representantskapet i Norsk Lektorlag 1945-1960
 • Æresmedlem Bryne idrettslag 1947
 • Formann Rogaland mållag 1953-1955

Litteratur

 • Artikler i aviser og tidsskrift
 • Nynorske utgaver av lærebøker for realskole og gymnas