Ytterhorn, Bjørn Erling

Ytterhorn, Bjørn Erling (1923-1987)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1985-1989
Ansiennitet:
5 år, 347 dager

Gå til bildegalleri

Ytterhorn, Bjørn Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1923 i Fana, Hordaland
 • Død 12.09.1987
 • Sønn av lærer Olai Ytterhorn (1886-1970) og lærer Bertha Rusted (1896-1982)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Hordaland, 1981 - 1985, FrP.
 • Representant nr 15 for Hordaland, 1985 - 1989, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Fra 13.09.1987, Hans J. Røsjorde møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 12.09.1987
  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 12.09.1987

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Nestformann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Nestleder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1985 - 12.09.1987

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bergen skoleskip 1939
 • Student 1943
 • Sjøkrigsskolen 1945-1949
 • Mine- og torpedokurser i England 1950-1951
 • Mine- og torpedokurser i USA 1956
 • Sjøforsvarets stabsskole 1960-1961
 • Forsvarets høyskole 1971-1972

Yrke

 • Diverse sjøtjeneste 1945-1951
 • Skips- og divisjonssjef på motortorpedobåt 1952-1953
 • Torpedoinspektør 1953-1954
 • Skips-, divisjons- og skvadronsjef på minesveipere 1956-1957
 • Sjef for Minefartøysinspeksjonen 1957-1960
 • Sjef for Utdannelsesavdelingen i Sjøforsvarets overkommando 1961-1964
 • Skips- og divisjonssjef for jagerne 1964-1965
 • Kommandørkaptein fra 1964
 • Sjef for Torpedo Mineskolen 1965-1968
 • Forsvarsattaché i Sovjetunionen og Polen 1968-1971
 • Tjeneste ved Forsvarskommando Sør-Norge 1971-1975
 • Sjef for Operasjonsavdeling ved Vestlandets sjøforsvarsdistrikt (Haakonsvern) 1975-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen med rosett
 • Forsvarsmedaljen
 • Defence Medal
 • War Medal

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Delegasjon til Det årlige minekrigsutvalg i NATO 1957-1965 (fast delegat)
 • Formann Styret for Bergens kommunale boligselskaper 1975
 • Medlem Det interkommunale oljevernutvalg 1975-1979
 • Formann Havneplanutvalget 1979-1983
 • Formann Havnestyret 1979-1983
 • Lekdommer Byretten, Bergen (ca. 1980-1985)
 • Varaformann Nærings- og miljøstyret, Hordaland

Tillitsverv i partier

 • Var med og stiftet Anders Langes Parti 1973-1973
 • Formann Asker ALP 1973-1975
 • Formann Hordaland ALP 1975-1977
 • Gruppefører Hordaland fylkesting 1975-1983
 • Formann Hordaland FrP 1977-1981
 • 1. viseformann FrP 1977-1982
 • Gruppefører Bergen bystyre 1979-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Sjømilitære Samfund 1960-1962
 • Medlem Styret i Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund 1961-1963