Hoel, Brit

Hoel, Brit (1942-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1993-1997
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.12.1942 i Arendal, Aust-Agder
 • Datter av politibetjent Egil Lorang Hoel (1911-1985) og bokbinder Edith Marie Rose (1915-1985)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Sekretær, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 04.10.1988
  Medlem, Sosialkomiteen, 04.10.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Leder, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 28.04.1989
  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 28.04.1989 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 16.10.1989
  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen arbeiderbevegelsen
 • Realskoleeksamen 1959
 • Handelsskole 1960
 • Eksamen i voksenpedagogikk 1979

Yrke

 • Butikkmedarbeider 1961-1962
 • Butikkmedarbeider 1972-1975
 • Kontormedarbeider 1975-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øyestad Kommunestyre 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Aust-Agder 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Øyestad 1972-1979
 • Medlem Forsyningsnemnda, Øyestad 1973-1976
 • Medlem Kulturutvalget, Øyestad 1974-1975
 • Medlem Edruskapsnemnda, Øyestad 1976-1979
 • Medlem Øyestad distriktsrevisjon 1976-1979
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Arendal 1977-1983
 • Medlem Skoleutvalget, Aust-Agder 1978-1979
 • Medlem Fylkesskolestyret, Aust-Agder 1979-1981
 • Medlem kommunens barneårskomité 1979
 • Medlem Skolemiljøutvalget 1980
 • Nestleder Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1983-1986
 • Varamedlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1984-1990
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1998-2002
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige 1998-2001
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2002-2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Øyestad A 1973-1974
 • Medlem Styret i Aust-Agder A fra 1975
 • Formann Styret i Øyestad A 1975-1976
 • Vararepresentant DNAs landsstyre 1975-1977
 • Nestformann Styret i Aust-Agder A 1975-1979
 • Forkvinne Aust-Agder A's kvinneutvalg 1976-1981, 1985-1987
 • Medlem A's kvinnesekretariat 1981-1983
 • Medlem Det internasjonale utvalg 1981-1985
 • Medlem Det økonomiske utvalg 1981-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Kretsstyret i Norske kommuners sentralforbund 1979-1981
 • Medlem Styret i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke fra 2004
 • Varamedlem Landsforeningen for hjerte- og lungesykes forbundsstyre 2005-2008
 • Medlem Styret for Feiringklinikken fra 2007
 • Medlem Landsforeningen for hjerte- og lungesykes sentralstyre fra 2008